Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” obejmującego roboty branży drogowej, instalacji sanitarnych i branży elektrycznej zgodnie z projektami budowlano – wykonawczymi i przedmiarami, stanowiącymi załączniki nr 4 i 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca powinien dysponować osobami z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie branży drogowej, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych. Koordynatorem ww. grupy inspektorów jest inspektor nadzoru branży drogowej. 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego usługi, polegającej na prowadzeniu w jego imieniu pełnego nadzoru inwestorskiego w następującym zakresie: a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami branżowymi, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zmianami.); b) kontrolowania zgodności prowadzenia robót z projektami budowlano – wykonawczymi, SIWZ, STWIOR, przedmiarami robót oraz zasadami BHP – odbiory robót budowlanych; c) wizytowania placu budowy co najmniej dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub inwestora i sygnalizowania terminów wizyt przez ich ustne zgłaszanie wyznaczonej osobie w siedzibie Zamawiającego; d) odbioru robót budowlanych (ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiory końcowe); e) wykonywania czynności przewidzianych w Prawie budowlanym dla osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru budowlanego; f) weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej budowy; g) weryfikacji materiałów budowlanych użytych na etapie budowy oraz kontroli nad technologią i jakością materiałów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe wraz załącznikami - do pobrania w sekcji poniżej.

Załącznik zawierający projekty - do pobrania tutaj:

https://www.dropbox.com/s/hl82zympa19keu7/Projekty.zip?dl=0

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.04.2017.12.08.45_zapytanie-inspektor-Sucharskiego.docx 2017-04-04 12:08:45 107,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.04.2017.12.08.45_zapytanie-inspektor-Sucharskiego.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-04-04 12:08:45 107,5KB 49 razy
2 04.04.2017.12.09.32_przedmiary.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-04-04 12:09:32 1,6MB 57 razy
Wynik postępowania
1 19.04.2017.11.32.48_zawiadomienie_wynik.docx 2017-04-19 11:32:48 56,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 04-04-2017 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 19-04-2017 11:32