Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Sosnówko, gm. Resko

Ogłoszenie o zamówieniu

  1. Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Kościuszki 7, 72-315 Resko, tel. 91 39 51 120, email: wikresko@idsl.pl, www.wikresko.pl ,
  2. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), na podstawie art. 133 ust. 1 i art. 132 ust. 1, pkt 4) w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym na realizację roboty budowlanej o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5 i 60) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez „Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z o.o. z siedzibą w Resku. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, można pobrać ze strony http://bip.resko.pl/pobierz_plik/1311.dhtml 
  3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową dla tematu: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Sosnówko, gm. Resko.  Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków zlokalizowana będzie w miejscowości Sosnówko, w pasie drogowym drogi gminnej, drogi powiatowej oraz w działkach prywatnych właścicieli posesji. Włączenie sieci wodociągowej, będącej przedmiotem zamówienia, przewidziano do istniejącej sieci wodociągowej,  stalowej, ø80mm zlokalizowanej w poboczu pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Sosnówko. Długość sieci wynosi łącznie ok. 1875 m w zakresie kwalifikowalnym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres kwalifikowalny obejmuje wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami – do studni wodomierzowych i hydrantów włącznie – zaznaczony na rysunkach technicznych kolorem żółtym, zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W ramach wykonywanych robót wykonać roboty odtworzeniowe nawierzchni drogi na całej jej szerokości warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 7 cm po zagęszczeniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

Załącznik nr 8 do SIWZ można pobrać tu: https://www.dropbox.com/s/vvjv1f0r6kkeuz4/zal-8-do-SIWZ.zip?dl=0

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.08.2017.12.05.49_ogloszenie.docx 2017-08-29 12:05:49 36,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 29.08.2017.12.05.49_SIWZ-wodociag-Sosnowko-.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-08-29 12:05:49 257,1KB 40 razy
Wynik postępowania
1 03.10.2017.14.47.28_zawiadomienie-wynik.docx 2017-10-03 14:47:28 23,7KB
Informacja z otwarcia ofert
1 13.09.2017.13.52.42_informacja-otwarcie.docx 2017-09-13 13:52:42 19,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 29-08-2017 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 03-10-2017 14:47