Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ponownie ogłoszony : Przebudowa chodników na ul. M. Buczka, Al. Wolności oraz modernizacja drogi na ul. Krzywej

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zgodnie z załączonym przedmiarem, SIWZ, STWiORB oraz załącznikiem graficznym dla tematu: Przebudowa chodników na ul. M. Buczka, al. Wolności oraz modernizacja drogi na ul. Krzywej Przedmiotowe zamówienie obejmuje trzy zakresy: A) przebudowa chodników na ul. M. Buczka, B) modernizacja drogi na ul. Krzywej, C) budowa chodnika na al. Wolności, 1. Ponadto szczegółowy zakres zadania obejmuje: 1) dla zakresu A) - zgodnie z załączonym przedmiarem, SIWZ oraz załącznikiem graficznym, - rozebranie istniejących obrzeży i krawężników, - rozebranie nawierzchni betonowej istniejących chodników, - rozebranie nawierzchni z płytek betonowych, - wymiana na nowe i regulacja studzienek teletechnicznych (sztuk 4) oraz wbudowanie rur ochronnych dla istniejącego uzbrojenia podziemnego, - załadunek z transportem i wyładunek płyt kamiennych z rozbiórki chodnika, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm, - wbudować obrzeża 30x8cm, - wykonać chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, tożsame z istniejącymi chodnikami na ul. B. Prusa w Resku, dla zakresu B) - zgodnie z załączonym przedmiarem, SIWZ oraz załącznikiem graficznym, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25 cm, - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rc=C3/4 MPa gr. 15 cm, - wykonane podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 18 cm, - wykonanie krawężników kamiennych łupanych, wystających na ławie z oporem, - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 17/19 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał z odzysku), - regulacja pionowa studzienek. dla zakresu C) - zgodnie z załączonym przedmiarem, SIWZ oraz załącznikiem graficznym, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm, - wykonać chodnik z kostki betonowej (tetka bez faz) gr. 6 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej, - wbudować obrzeża 20x6cm, 2) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia w tym badania wskaźników zagęszczenia gruntu oraz nośności podbudowy, 3) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu kartograficznego 4) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji typ/materiał nawierzchni utwardzonych zgodnie z zachowaniem wytycznych SIWZ. 5) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót. 6) Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. 7) Wykonawca winien zgłaszać gestorom sieci wszelkie prace zanikowe realizowane w ramach zadania na ich sieciach. 8) Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzając wizję lokalną. W celu uzgodnienia terminu wizyty na miejscu realizacji zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego wymienionymi w rozdziale VIII pkt 1 SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.10.2017.14.21.53_OgA_oszenie_nr_597870.docx 2017-10-05 14:21:53 45,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 05.10.2017.14.21.53_SIWZ-chodniki.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-10-05 14:21:53 402,4KB 36 razy
2 05.10.2017.14.22.08_Zal-8-SIWZ-chodnikiBuczkaKrzywaWolnosci.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-10-05 14:22:08 3,9MB 58 razy
Wynik postępowania
1 07.12.2017.13.23.58_zawiadomienie-wynik.doc 2017-12-07 13:23:58 62,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 24.10.2017.14.51.11_informacja-otwarcie.docx 2017-10-24 14:51:11 20,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 05-10-2017 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 07-12-2017 13:23