Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020

Przedmiotem zamówienia jest:

1) odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z miejsc przeznaczonych do „gniazdowego” systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w granicach administracyjnych Gminy Resko;

2) odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w tym:  cmentarzy komunalnych, parku miejskiego, przystanków autobusowych, targowiska, nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne lub komercyjne – pod działalność gospodarczą, w granicach administracyjnych Gminy Resko.

3) wyposażenie obsługiwanych nieruchomości, w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych ;

4) wyposażenie w pojemniki do zbierania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, miejsc przeznaczonych do „gniazdowego” systemu selektywnego zbierania odpadów, oraz nieruchomości wielolokalowych i jednorodzinnych na wniosek ich właścicieli;

5) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Resko, oraz przeprowadzanie remontów i konserwacji tych pojemników na zlecenie Zamawiającego.

6) utrzymanie w czystości miejsc przeznaczonych do „gniazdowego” systemu selektywnego zbierania odpadów. Opróżnianie pojemników oraz odbieranie wszystkich odpadów pozostawionych przy pojemnikach jak też uporządkowanie placu, na którym ustawione są pojemniki poprzez pozbieranie porozrzucanych odpadów i zamiecenie placu gniazda;

7) odbieranie po zgłoszeniu przez zamawiającego odpadów gromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej PSZOK), zlokalizowanym w Resku przy ul. Zielonej. 

 

Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie realizacji przedmiotu Umowy przepisami prawa, w szczególności:

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,
- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
- regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Resko uchwalonym przez Radę Miejską w Resku oraz z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz załącznikami.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.11.2017.07.48.42_2017-OJS212-441487-pl.pdf 2017-11-06 07:48:42 167,6KB
2 20.11.2017.09.02.00_2017-OJS222-462626-pl.pdf 2017-11-20 09:02:00 60,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.11.2017.07.48.42_SIWZ-Odpady-2018-2020.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-11-06 07:48:42 52KB 49 razy
2 06.11.2017.07.50.02_zal-7-SzczegA_A_owy_opis_przedmiotu_zamA_wienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-11-06 07:50:02 14KB 27 razy
3 06.11.2017.07.50.11_zal-2-JEDZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-11-06 07:50:11 89,0KB 30 razy
4 06.11.2017.07.50.24_Zal-nr-8_Mapy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-06 07:50:24 991,3KB 20 razy
5 06.11.2017.07.50.32_zal_9_Wykaz_miejscowoA_ci_i_pojemnikA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-11-06 07:50:32 89,5KB 26 razy
6 06.11.2017.07.50.40_zal_10_Wykaz_ulic_i_pojemnikA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-11-06 07:50:40 84,5KB 19 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 16.11.2017.11.27.39_zmiana-SIWZ-1.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-11-16 11:27:39 11KB
2 20.11.2017.09.02.00_zmiana-SIWZ-2-termin.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-11-20 09:02:00 27,7KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 20.11.2017.09.02.00_zmiana-SIWZ-2-termin.docx 2017-11-20 09:02:00 27,7KB
Wynik postępowania
1 15.12.2017.13.09.55_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.doc 2017-12-15 13:09:56 63,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 15.12.2017.13.09.33_informacja-otwarcie.docx 2017-12-15 13:09:33 22,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 06-11-2017 07:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Sobis 06-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 15-12-2017 13:09