Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zakres zadania obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową pt: „Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną” Z zakresu realizacji zadania określonego w dokumentacji projektowej wyłączono część przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej na kablową. W Zakresie przebudowy linii napowietrznej na kablową wykonać należy linie kablową na odcinkach do zasilania szafki elektrycznej przyłącza wiaty tj. e1-e7, e7 - e14, e14 – e13, e13 – e18, e18 – e21, e21 – e65, e65 – e68 2) Obsługę geodezyjną z opracowaniem mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem powierzchni uwzględniającym parametry ilościowo-jakościowe wykonanych robót budowlanych oraz sieci i instalacji 3) Projektowaną nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej rzędowej 15/17 cm koloru szarego wykonać z kostki rozbiórkowej kamiennej granitowej rzędowej 15/17 cm koloru szarego (materiał rozbiórkowy dla potrzeb wykonania nawierzchni z kostki kamiennej granitowej rzędowej 15/17 po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dysponuje materiałem rozbiórkowym przeznaczonym do wbudowania) 4) Zakres zamówienia obejmuje również zakup i montaż wiaty autobusowej z fotowoltaika zgodnie ze specyfikacja wskazana w części opisowej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 5) Nadzór archeologiczny ze strony Wykonawcy nad pracami prowadzonymi zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Wykonawca winien uzyskać w imieniu Inwestora odrębne pozwolenie konserwatorskie na prace archeologiczne przy wykonywaniu robót ziemnych. W tym celu należy złożyć wniosek spełniający wymagania § 9 ww. rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych badań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265)” Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pracami wykonywanymi przez nadzór konserwatorski i archeologiczny wraz z kosztami opracowania programu archeologicznych badań oraz kosztami osoby wykonującej nadzór inwestorski nad pracami archeologicznymi 6) Zamawiający informuje, że wzdłuż przebudowywanej i rozbudowywanej drogi prowadzona jest działalność gospodarcza, mogące utrudniać prowadzenie robót budowlanych. W związku z powyższym na Wykonawcy ciąży obowiązek organizacji prac z zapewnieniem normalnego funkcjonowania placówek w obrębie przebudowywanej i rozbudowywanej drogi. 7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu w ramach realizowanego zadania oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z załączoną z dokumentacją 8) W ramach zadania opracować książkę drogi dla przebudowywanej i rozbudowywanej drogi. 9) Istniejący przystanek wraz z wiatą przystankową przenieść w lokalizację wskazaną przez Inwestora (na ul. Szczecińską) 10) Wzory słupów oświetleniowych zgodnie z załącznikiem graficznym, w wzdłuż drogi zastosować słupy z wysięgnikiem jednoramiennym, na placu natomiast słupy z wysięgnikami dwuramiennymi Słupy wzdłuż drogi oraz dwa słupy na placu zgodnie ze wzorem 1, dwa słupy na placu, określone w projekcie budowlanym jako „dekoracyjne” zgodnie ze wzorem 2 – w załączniku nr 8 do SIWZ. 11) Wykonawca ponosi koszty zajęcie pasa drogowego w drogach wojewódzkich 12) Wykonawca winien przedłożyć wymagane badania potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, 13) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą, 14) Wykonawca opracuje i wdroży planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 15) Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża i nawierzchni, w tym wyniki pomiarów równości poprzecznej i podłużnej podbudowy i nawierzchni itp. oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i Specyfikacją Techniczną. 16) Na projektowanym słupie monitoringu zamontować dwie kamery monitoringu. Specyfikacja kamer musi być zgodna załącznikiem do SIWZ. W ramach monitoringu dostarczyć dysk przeznaczony do zapisu cyfrowego monitoringu HDD poj. 6 TB 17) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót. 18) Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. 19) Stosować krawężniki granitowe 20) Wykonawca winien zgłaszać gestorom sieci wszelkie prace zanikowe realizowane w ramach zadania. W przypadku prac związanych z przebudową linii napowietrznej na kablową Wykonawca winien stosować się do zapisów umowy pomiędzy Inwestorem a Enea Operator Sp. z.o.o. (w załączniku nr 8 do SIWZ) w zakresie trybu realizacji tych prac 21) W ramach zadania wykonać nasadzenia projektowanej zieleni Kryteria doboru materiału roślinnego: wielkość rocznego przyrostu nie większa niż 20cm - niskopienność - maksymalne wielkości roślin po 10 latach nie większe niż 3m wysokości i szerokości - nierozprzestrzenianie się - wolno rosnące - regularny pokrój - mrozoodporność - małe wymagania glebowe - łatwość pielęgnacji - możliwość hodowli w donicach Gatunek: Klon pospolity „Globosum” (Acer platanoides „Globosum”) – sztuk 5 Opis ogólny: Odmiana kulista. Korona bardzo gęsta, regularna, początkowo kulista, u starszych drzew spłaszczona. Rozwijające się liście czerwonawe, później normalnie zielone. Małe wymagania glebowe. Stanowisko: półcieniste, słoneczne. Gatunek odporny na warunki miejskie a także na mróz i choroby. Drzewa do nasadzeń powinny odpowiadać polskim normom, muszą być minimalnie 10 letnie, ubrylone i dwa razy przeszkółkowane. Należy je wysadzać w doły (min. 0,7 x 0,7 x 0,7m) jednak o 1/3 większe od brył korzeniowych zaprawione urodzajną ziemią, drzewa wysadzać w wyznaczone miejsca (wskazane na planszy graficznej) Po posadzeniu drzewa podlać, opalikować (min. 1 palik) a następnie powierzchnię pod koronami mulczować korą mieloną. Drzewa zabezpieczyć kratami oraz osłonami pni drzew (h=1,5 m) z metaloplastyki dopasowanymi do projektowanego zabruku. Kraty i elementy zabezpieczające stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7021.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.11.2018.14.56.56_Og_Ooszenie_nr_655294.docx 2018-11-29 14:56:56 48,4KB
2 04.12.2018.10.20.45_ogloszenie-zmiana-terminu.pdf 2018-12-04 10:20:45 96,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 29.11.2018.14.56.56_SIWZ-krotka-przystanek.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-11-29 14:56:56 280,4KB 21 razy
2 zal-8-do-siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-11-29 15:00:27 50,5MB 38 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.12.2018.10.19.27_zmiana-SIWZ1-przedmiary-termin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-12-04 10:19:27 293,3KB
2 04.12.2018.10.19.43_przedmiar-E-Krotka_droga.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-12-04 10:19:43 238,1KB
3 04.12.2018.10.19.51_przedmiar-IS-Krotka_droga.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-12-04 10:19:51 226,2KB
4 13.12.2018.08.51.10_zmiana-SIWZ-2-przedmiar-sanitarne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-12-13 08:51:10 164,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 04.12.2018.10.20.25_zmiana-SIWZ1-przedmiary-termin.pdf 2018-12-04 10:20:25 293,3KB
Wynik postępowania
1 10.01.2019.12.04.45_zawiadomienie-wybor-oferty.pdf 2019-01-10 12:04:45 588,7KB
Informacja z otwarcia ofert
1 18.12.2018.14.17.27_informacja-otwarcie.pdf 2018-12-18 14:17:27 12,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 29-11-2018 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 26-06-2020 08:37