Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - 

przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków

 (b. Hanki Sawickiej) w Resku

wraz niezbędną infrastrukturą techniczną

Zakres zadania obejmuje:

 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową pt: „Rewitalizacja terenu Starego Miasta w resku -  przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Z zakresu realizacji zadania określonego w dokumentacji projektowej wyłączono przebudowę chodnika w działce nr 795.

 1. Obsługę geodezyjną z opracowaniem mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem powierzchni uwzględniającym parametry ilościowo-jakościowe wykonanych robót budowlanych oraz sieci i instalacji
 2. Nadzór archeologiczny ze strony Wykonawcy nad pracami prowadzonymi zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

„Przed przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych, związanych z ich realizacją.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pracami wykonywanymi przez nadzór konserwatorski i archeologiczny wraz z kosztami opracowania programu archeologicznych badań oraz kosztami osoby wykonującej nadzór inwestorski nad pracami archeologicznymi

 1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu w ramach realizowanego zadania oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z  załączoną z dokumentacją
 2. W ramach zadania opracować książkę drogi dla przebudowywanej i budowanej drogi.
 3. Wzory słupów oświetleniowych zgodnie z załącznikiem graficznym, w wzdłuż drogi zastosować słupy z wysięgnikiem jednoramiennym.
 4. Wykonawca ponosi koszty zajęcie pasa drogowego.
 5. Wykonawca winien przedłożyć wymagane badania potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
 6. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą,
 7. Wykonawca opracuje i wdroży planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 8. Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża i nawierzchni, w tym wyniki pomiarów równości poprzecznej i podłużnej podbudowy i nawierzchni itp. oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i Specyfikacją Techniczną.
 9. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót.
 10. Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych.
 11. Stosować krawężniki granitowe.
 12. Wzdłuż całej instalacji oświetleniowej wmontować rurę HDPE fi 40 oraz zamontować 4 szt. studzienek SK-1. Miejsce instalacji uzgodnić z zamawiającym.
 13. Wykonawca ma obowiązek na 7 dni przed wejściem w teren poinformować mieszkańców danej ulicy o wejściu na teren budowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami - do pobrania w sekcji poniżej.

 

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: do dnia 15.01.2019 r., do godz. 13:00.
Zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu dostępne do pobrania w sekcji poniżej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.12.2018.14.43.36_Og_Ooszenie_nr_663245.docx 2018-12-19 14:43:36 45,3KB
2 03.01.2019.11.50.58_ogloszenie-zmiana1.pdf 2019-01-03 11:50:58 100,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.12.2018.14.43.36_SIWZ-Borkaiw.docx Po terminie otwarcia ofert 2018-12-19 14:43:36 278,6KB 65 razy
2 zal-nr-8-do-siwz-ulborkow.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-12-19 14:48:35 43,9MB 36 razy
3 20.12.2018.07.35.41_Przedmiar_D.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-12-20 07:35:41 242,5KB 79 razy
4 20.12.2018.07.35.47_Przedmiar_E.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-12-20 07:35:47 213,5KB 25 razy
5 20.12.2018.07.35.57_Przedmiar_IS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-12-20 07:35:57 226,7KB 14 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 03.01.2019.11.50.58_zmiana-SIWZ1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-01-03 11:50:58 1,1MB
2 03.01.2019.11.51.09_Za_O__cznik_nr_3_do_SIWZ_poprawiony.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-01-03 11:51:09 72,7KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 03.01.2019.11.51.21_zmiana-SIWZ1.pdf 2019-01-03 11:51:21 1,1MB
Wynik postępowania
1 31.01.2019.10.37.07_zawiadomienie-wybor-oferty.pdf 2019-01-31 10:37:07 590,0KB
Informacja z otwarcia ofert
1 15.01.2019.14.52.59_informacja-otwarcie-Borkow.pdf 2019-01-15 14:52:59 160,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 19-12-2018 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 26-06-2020 08:46