Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega

Zakres zadania obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową pt: „Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega.” 2) Z zakresu realizacji zadania określonego w dokumentacji projektowej wyłączono część przebudowy ul. Parkowej w działce nr 398/2 tj. prace rozbiórkowe wraz z wykonanie nowej nawierzchni, podbudowy oraz krawężnika z lewej strony drogi. Krawężnik oraz chodnik z prawej strony drogi nie został wyłączony z zakresu opracowania W zakresie instalacji sanitarnych z zakresu opracowania wyłączono część kanalizacji deszczowej tj. odcinki D1-Wp2, D8-R2, D6-R3, D6-Wp3, D7-Wp4 3) Obsługę geodezyjną z opracowaniem mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem powierzchni uwzględniającym parametry ilościowo-jakościowe wykonanych robót budowlanych oraz sieci i instalacji. 4) Nadzór archeologiczny ze strony Wykonawcy nad pracami prowadzonymi zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Przed przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych, związanych z ich realizacją. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pracami wykonywanymi przez nadzór konserwatorski i archeologiczny wraz z kosztami opracowania programu archeologicznych badań oraz kosztami osoby wykonującej nadzór inwestorski nad pracami archeologicznymi 5) W przypadku wymaganym wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu w ramach realizowanego zadania oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z załączoną z dokumentacją. 6) W ramach zadania opracować książkę drogi dla przebudowywanej i budowanej drogi. 7) Wzory słupów oświetleniowych zgodnie z załącznikiem graficznym. 8) Wykonawca występuje o zajęcie pasa drogowego oraz ponosi wszelkie koszty z tego tytułu w drogach, powiatowych. 9) Wykonawca występuje o zajęcie działki oraz ponosi wszelkie koszty z tego tytułu w drogach gminnych, powiatowych. 10) Wykonawca winien przedłożyć wymagane badania potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, 11) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą, 12) Wykonawca opracuje i wdroży planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 13) Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża i nawierzchni, w tym wyniki pomiarów równości poprzecznej i podłużnej podbudowy i nawierzchni itp. oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i Specyfikacją Techniczną. 14) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót. 15) Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. 16) Stosować krawężniki granitowe proste i łukowe. 17) Zasilić szafkę monitoringu miejskiego. 18) Herb wykonać z elementów granitowych gr 10 cm płomieniowanych koloru czarnego (grafitowego) o krawędziach dociętych zgodnie z wizerunkiem herbu, tło z kostki brukowej granitowej płomieniowanej 10/10/10 koloru szarego o krawędziach dociętych (dopasowanych) do obrysu elementów herbu. Spoiny w obrębie herbu wykonać z żywic epoksydowych na całej jego powierzchni. Fugi fluorescencyjne stosować na obramowaniu tarczy i godła herbu 19) Fugi w obrysie toalety, 0,5 m od obiektu wykonać z żywic epoksydowych ze środkiem fluorescencyjnym. Stosować dwa rzędy fugi z żywicy ze środkiem fluorescencyjnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami. 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.01.2019.14.56.03_Og_Ooszenie_nr_504411.docx 2019-01-17 14:56:03 47,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.01.2019.14.56.03_SIWZ-Parkowa.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-01-17 14:56:03 279,1KB 31 razy
2 zal-8-do-siwz-parkowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-01-17 15:09:14 63,0MB 43 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 22.01.2019.09.45.46_pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-01-22 09:45:46 181,2KB
2 24.01.2019.14.51.31_zmiana-SIWZ-1-przedmiar-drogowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2019-01-24 14:51:31 68KB
3 24.01.2019.14.51.40_Przedmiar_D-poprawiony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-01-24 14:51:40 233,3KB
4 31.01.2019.10.26.06_pyt_2_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-01-31 10:26:06 243,3KB
Wynik postępowania
1 19.02.2019.10.46.08_zawiadomienie-uniewaznienie.pdf 2019-02-19 10:46:08 52,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 05.02.2019.14.12.30_info-otwarcie.pdf 2019-02-05 14:12:30 186,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 17-01-2019 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 19-02-2019 10:46