Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową: 1. ,,Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem’’ 2. Ponadto zakres zadania obejmuje: 1) Z zakresu zadania wyłączony jest odcinek B-E. 2) Dostawę i montaż 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach wys. 0,70m, szer. 1,00m, zamontowanych na konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorystyce RAL 7021 3) Ułożenie rury PEHD fi 40 pod nasypem kolejowym o dł. 55mb oraz 2 szt. studzienek SK1, 4) Opracowanie, uzgodnienie oraz wdrożenie czasowej organizacji ruchu, 5) Wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym i załączonym projektem stałej organizacji ruchu 6) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, 7) opracowanie i wdrożenie programu zapewnienia jakości zgodnie ze STWiORB 8) opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 9) opracowanie książki obmiaru robót lub innego dokumentu, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, pozwalającego na potwierdzenie wykonania robót budowlanych, 10) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża, i nawierzchni, w tym wyniki pomiarów równości poprzecznej i podłużnej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, cech fizykochemicznych warstw bitumicznych, wolnej przestrzeni, zagęszczenia warstwy, nośności, wskaźników zagęszczenia wbudowanych warstw, badań laboratoryjnych dotyczących spełnienia recept, itp. oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB i programem zapewnienia jakości. 11) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu kartograficznego wraz z zestawieniem powierzchni opracowanym przez uprawnionego geodetę, uwzględniająca parametry ilościowo-jakościowe wykonanych robót budowlanych, 12) dostarczanie informacji miesięcznych o zaawansowaniu realizacji zadania na wzorze opracowanym przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji typ/materiał nawierzchni utwardzonych zgodnie z zachowaniem wytycznych SIWZ. 4. Na nawierzchni drogi zastosować kostkę brukową betonową gr 8 cm, koloru grafitowo-białego, bezfazową, hydrofobizowaną, impregnowaną w procesie produkcji w celu podniesienia trwałości i zabezpieczenia przed wchłanianiem wód opadowych oraz zanieczyszczeń użytkowych. Kostki o wymiarach min 15 x 20 cm oraz max 40x20 dopuszcza się układ brukarski kombiforma dwu lub trzy wymiarowy. 5. Na nawierzchni miejsc postojowych zastosować kostkę brukową betonową gr 8 cm, koloru brazowo-beżowego, bezfazową, hydrofobizowaną, impregnowaną w procesie produkcji w celu podniesienia trwałości i zabezpieczenia przed wchłanianiem wód opadowych oraz zanieczyszczeń użytkowych. Kostki o wymiarach min 15 x 20 cm oraz max 40x20 dopuszcza się układ brukarski kombiforma dwu lub trzy wymiarowy. 6. Nawierzchnie chodników wykonać z kostki brukowej betopnowej gr. 8 cm o wierzchniej fakturze śrutowanej koloru jasnoszarego (imitujacego szary granit), kostki o wymiarach min. 15 x 20 cm oraz max 40x20 dopuszcza się układ brukarski kombiforma dwu lub trzy wymiarowy, 7. Wypełnienie szczelin między kostkami betonowymi brukowymi należy wykonać zasypką z kruszywa granitowego 0/2mm. 8. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót. 9. Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. 10. Wykonawca winien zgłaszać gestorom sieci wszelkie prace zanikowe realizowane w ramach zadania. W przypadku prac związanych z przebudową linii napowietrznej na kablową Wykonawca winien stosować się do wytycznych Enea Operator Sp. z.o.o. zawartych w projekcie budowlanym. 11. Zamawiający informuje, że wzdłuż przebudowywanych i rozbudowywanych dróg zlokalizowane są budynki mieszkalne, mogące utrudniać prowadzenie robót budowlanych. W związku z powyższym na wykonawcy ciąży obowiązek organizacji prac w trwającym, ciągłym ruchu drogowym oraz sporządzenie projektów czasowej organizacji ruchu drogowego na przebudowywanych i rozbudowywanych odcinkach drogi. 12. W ramach zadania opracować książki drogi dla przebudowywanych i rozbudowywanych dróg. 13. Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzając wizję lokalną. W celu uzgodnienia terminu wizyty na miejscu realizacji zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego wymienionymi w rozdziale IX pkt 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami. 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.04.2019.10.09.44_Og_Ooszenie_nr_535518.docx 2019-04-10 10:09:44 38,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.04.2019.11.34.53_SIWZ-Olsztynska.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-04-10 11:34:53 338,2KB 31 razy
2 zal-8-olsztynska.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-04-10 11:37:03 49,4MB 28 razy
Wynik postępowania
1 27.06.2019.12.48.26_zawiadomienie-wynik-Olsztynska.pdf 2019-06-27 12:48:26 588,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 25.04.2019.13.25.16_informacja-otwarcie-Olsztynska.pdf 2019-04-25 13:25:16 166,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 10-04-2019 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 27-06-2019 12:48