Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa wiejskich wodociągów przesyłowo-rozdzielczych w Gminie Resko na odcinkach: Łosośnica - Siwkowice - Taczały, Resko - Policko - Łabuń Mały - Łabuń Wielki, Ługowina - Święciechowo oraz Komorowo - Luboradz - Słowikowo - Policko - Resko. Etap I.

Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu na odcinku Łosośnica - Siwkowice - Taczały

o D=90PCV w m. Siwkowice i Taczały gm. Resko od istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 80 mm, wykonanej z PCV, usytuowanej w poboczu drogi Łosośnica - Wyszogóra w rejonie budynku nr 28a w gminie Resko.

Wodociąg o D=90PCV w m. Siwkowice i m. Taczały dostarczać będzie wodę do celów bytowo-gospodarczych mieszkańców.
Wodociąg z pełnym uzbrojeniem i wymaganymi hydrantami p.poż., zaprojektowanowzdłuż dróg komunikacyjnych łączących i przebiegających przez miejscowości: Łosośnica, Siwkowice i Taczały.

Długość sieci wynosi 6654 m, w tym: o D=90PCV - 6510,5 m, o D=40PE - 143,5 m Wodociąg będzie włączony do sieci wodociągowej, w poboczu drogi Łosośnica - Wyszogóra (dz. nr 284.1 obr. Łosośnica) w m. Łosośnica, gm. Resko (węzeł
montażowy WI ).

W miejscu wcinki do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać węzeł zasuw, a w sieci zasuwy liniowe odcinające kołnierzowe długie z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Dla zabezpieczenia ppoż. budynków należy wykonać hydranty podziemne D=80 z żeliwa sferoidalnego o wymiarze Rd = 1.50 m, montowane na luku kołnierzowym 90° ze stopką do posadowienia hydrantu (N) =80żel.

Montaż uzbrojenia (zasuwy, zawory, hydranty) wykonywać z wykorzystaniem obudów teleskopowych, skrzynki uliczne duże z deklem ciężkim, korpusy z żeliwa lub z polietylenu. Obudowy zasuw zabezpieczyć płytkami betonowymi. Pomiar przepływu wody odbywał się będzie na wodomierzu w szczelnych studniach wodomierzowych: SW-1- zlokalizowana przed m. Siwkowice oraz SW-2 - przed m. Taczały.

Budowany wodociąg wzdłuż swojej trasy krzyżuje się z kablami telekomunikacyjnymi oraz istniejącym wodociągiem. Przejście wodociągu pod drogami o nawierzchni ulepszonej wykonać w rurach ochronnych metodą przecisku. Wodomierze skrzydełkowe o D=15 na każdym przyłączu wodociągowym wykonać zgodnie z PN-ISO-4064-1,2,3 w studzienkach wodomierzowych,  lokalizowanych przy granicy działek bądź w budynkach mieszkalnych. Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające - za wodomierzem zawór skośny zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym do pomiaru ciśnienia lub trójnik z korkiem. Wodomierz należy zaopatrzyć w konsolę oraz zawór antyskażeniowy wg PN-B-017061AZl..

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2009-09-07 14:05:55 73,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-07 14:05:55 385,2KB 55 razy
2 przedmiar.PDF Po terminie otwarcia ofert 2009-09-07 14:24:29 3,7MB 41 razy
3 projekt_wod_lososnica_siw_tacz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-07 15:07:19 129,4MB 67 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedz_wodociagi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-21 08:43:06 386,0KB
2 odp_pytanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-09-25 10:32:36 98,4KB
Wynik postępowania
1 ogloszenie_wynik.PDF 2009-10-05 11:23:53 2,3MB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_udzielenie.pdf 2009-10-24 00:02:17 106,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 07-09-2009 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 07-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 08-07-2010 15:38