Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 500 000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy zł) na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 3 500 000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy zł) na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota 915 320,36 zł przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Resko w 2019 r., kwota 2 584 679,64 zł przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  2. Okres wykorzystania kredytu do dnia 30 grudnia 2019 r.,
  3. Karencja w spłacie rat kapitałowych do 30 stycznia 2022 r.
  4. Okres spłaty kredytu: od dnia od dnia 31.01.2022 r. do dnia 31.12.2032 r. w ratach miesięcznych:

 

2022 rok: 12 rat po 1.000 zł =  12.000 zł

2023 rok: 12 rat po  1.000 zł = 12.000 zł

2024 rok: 12 rat po  22.000 zł = 264.000 zł

2025 rok: 12 rat po  25.000 zł = 300.000 zł

2026 rok: 12 rat po  25.000 zł = 300.000 zł

2027 rok: 12 rat po 25.000 zł = 300.000 zł

2028 rok: 12 rat po 35.000 zł = 420.000 zł

2029 rok: 12 rat po 36.500 zł = 438.000 zł

2030 rok: 12 rat po 38.500 zł = 462.000 zł

2031 rok: 12 rat po 40.300 zł = 483.600 zł

2032 rok: 11 rat po 42.360 zł i 1 ratę po 42.440,00 zł = 508.400 zł

 

Spłata rat kapitałowych ma przypadać w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Przez dni robocze należy rozumieć dni pracy Urzędu Miejskiego w Resku, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

 1. Spłatę odsetek w okresach miesięcznych, ostatniego roboczego dnia miesiąca tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych, począwszy od następnego miesiąca, w którym została podpisana umowa.
 2. Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego w terminie określonym w wybranej ofercie, w transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do 30 grudnia 2019 r.
 3. Wykorzystanie kredytu nastąpi  w formie przelewu na rachunek bieżący Zamawiającego
 4. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,
 5. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
 6. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel „in blanco”,
 7. Oprocentowanie i marża (odsetki):
     1. w celu przygotowania  oferty (obliczania kosztów obsługi kredytu) należy posłużyć się stałą wartością stawki WIBOR 1M z dnia 27 czerwca 2019 r.                  (1,64 %) powiększoną o stałą marżę banku.
     2. udzielony kredyt będzie spłacany w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. stawkę WIBOR 1M z notowania na ostatni dzień roboczy kolejnego miesiąca spłaty kredytu, poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane, powiększoną o stałą marżę banku.
 1.  Koszty przygotowania kredytu: 0zł
 2.  Prowizja bankowa od udzielonego kredytu: 0,0%

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami - do pobrania w sekcji poniżej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.06.2019.14.05.41_Og_Ooszenie_nr_566365.docx 2019-06-27 14:05:41 28,4KB
2 02.07.2019.11.12.52_zmiana-ogloszeniaBZP-1.pdf 2019-07-02 11:12:52 125,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.06.2019.14.05.41_siwz_kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:05:41 177,5KB 25 razy
2 27.06.2019.14.05.49_zal-1-Oferta.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:05:49 26,7KB 31 razy
3 27.06.2019.14.06.08_zal-2-oswiadczenie-spelnianie-warunkow.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:06:08 22,4KB 24 razy
4 27.06.2019.14.06.20_zal-3-oswiadczenie-wykluczenie.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:06:20 21,6KB 22 razy
5 27.06.2019.14.06.40_zal-4-oswiadczenie-grupa-kapitalowa.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:06:40 22,7KB 23 razy
6 27.06.2019.14.06.47_zal-5-budzet2019.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:06:47 2,1MB 27 razy
7 27.06.2019.14.06.56_zal-6-RbN.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:06:56 83,6KB 27 razy
8 27.06.2019.14.07.07_zal-7-RbNDS.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:07:07 97,2KB 23 razy
9 27.06.2019.14.07.18_zal-8-RbZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:07:18 101,9KB 23 razy
10 27.06.2019.14.07.28_zal-9-Rb27S.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:07:28 593,5KB 24 razy
11 27.06.2019.14.07.40_zal-10-Rb28S.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:07:40 1,0MB 24 razy
12 27.06.2019.14.08.03_zal-11-opinie-uchwaly.zip Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:08:03 3,0MB 20 razy
13 27.06.2019.14.08.11_zal-12-REGON.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:08:11 638,9KB 54 razy
14 27.06.2019.14.08.35_zal-13-statut.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:08:35 277,9KB 23 razy
15 27.06.2019.14.08.47_zal-14-wykaz-instytucji-powiazanych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-06-27 14:08:47 505,4KB 24 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 02.07.2019.11.12.52_zawiad-zmiana-SIWZ-termin-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-02 11:12:52 345,9KB
2 10.07.2019.14.51.28_pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-10 14:51:28 174,2KB
3 11.07.2019.10.30.12_zmiana-odp-na-pyt-21.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-11 10:30:12 14,4KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 02.07.2019.11.12.52_zawiad-zmiana-SIWZ-termin-1.pdf 2019-07-02 11:12:52 345,9KB
Wynik postępowania
1 18.07.2019.15.19.39_zawiadomienie-wybor-oferty.doc 2019-07-18 15:19:39 59,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 16.07.2019.11.55.01_informacja-otwarcie.pdf 2019-07-16 11:55:01 19,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 27-06-2019 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 18-07-2019 15:19