Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicach Leśnej i Wojska Polskiego w Resku

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej, polegającej na rozbudowie instalacji oświetlenia ulicznego przy ulicy

a) Leśnej w Resku na długości ok. 180m zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.

- sieć kablowa: z istniejącego słupa rozkracznego przy ul. Al. Wolności linii napowietrznej 0,4 kV Al. - 4 x 50 + 25 mm2 wyprowadzić kabel YAKY - 4 x 25 mm2 wg trasy pokazanej na rys. nr1 (patrz dokumentację projektową - załącznik nr 6 do SIWZ). Kabel ułożyć w rowie na głębokości 0,6 m na dno wykopu nasypać warstwę piasku, co najmniej 10 cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego min. 15 cm i przykryć folią koloru niebieskiego. Kabel w wykopie układać umieszczając co 10 m oznacznik kablowy. Wykop pod linię kablową w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu wykonać ręcznie. W związku z istniejącym uzbrojeniem terenu, kabel oświetleniowy układać po trasie zgodnie z rys. nr1. Na słupie chronić kabel rurą RL ø-37 mm. Przy skrzyżowaniu kabla z drogami przejście wykonać w formie przecisku sterowanego w rurze Arota ø 75 mm. Na słupie chronić kabel rurą RL ø-37 mm oraz zainstalować skrzynkę izolacyjną z zabezpieczeniem S-301 C-16A typu Z-2 jako zabezpieczenie wzdłużne.
- słupy oświetleniowe: projektuje się słupy stalowe rurowe ocynkowane o wysokości słupa nad gruntem 7 m typu Mabo 07/60/3 posadowione bezpośrednio go gruntu - 6szt. Wnęki słupów wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe typu TB - 1 z bezpiecznikiem topikowym Wt 1x 6 A - oprawy oświetleniowe: zastosować oprawy sodowe WSL - 8 70 W z żarówka NAV -El stopniem ochrony IP 65/54 i klasą ochronności II. Połączenie oprawy z tabliczka bezpiecznikową wykonać przewodem YDYp - 3 x 1,5 mm2 .
- uziemienie: wykonać jako powierzchniowe z płaskownika stalowego ocynkowanego 25 x 4 mm, który ułożyć w rowie kablowym wraz z kablem . Na słupie przyłączeniowym wykonać ochronę przepięciową stosując odgromniki OZi - 0,66 / 2,5 . Wartość uziemienia nie może przekroczyć 10 Ohm .
- instalacja ochrony przeciwporażeniowej, BHP, ochrony zdrowia i życia: ochronę podstawową przed porażeniem należy uzyskać przez zastosowanie izolowania części czynnych. Sieć oświetleniowa powinna być wykonana zgodnie z projektem, poddana powykonawczym oględzinom w pełnym zakresie oraz próbom, w tym pomiarom rezystancji izolacji, sprawdzeniu samoczynnego wyłączenia zasilania i próbom kabli. Oględziny i próby wykonać wg norm PN-ICE i obowiązujących warunków technicznych. Po przeprowadzeniu pomiarów należy sprawdzić spełnienie warunku
Zs x Ia < Uo
gdzie:
Zs - Impendacja pętli zwarciowej obejmującej źródło zasilenia przewodu roboczego aż do punktu zwarcia i przewodu ochronnego PE między punktem zwarcia i źródłem,
Ia - prąd powodujący samoczynne zadziałanie bezpiecznika w czasie 5 s
Uo - napięcie znamionowe względem ziemi 230 V
Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji kabla i uziemień.

b) Wojska Polskiego w Resku na długości ok. 430m zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.
- zasilanie oświetlenia: z istniejącego słupa linii napowietrznej 0,4 kV ASXSn - 4 x 25 mm2 do budynku nr. 42 wyprowadzić kabel YKY - 3 x 6 mm2 wg trasy pokazanej na rys. nr 1 (patrz dokumentację projektową - załącznik nr 7 do SIWZ) do szafki oświetleniowo - rozdzielczej posadowionej przy drodze działki nr 675/2. Kabel ułożyć w rowie na głębokości 0,7 m na dno wykopu nasypać warstwę piasku, co najmniej 10 cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego min. 15 cm i przykryć folią koloru niebieskiego. Kabel w wykopie układać umieszczając co 10 m oznacznik kablowy. Na słupie przyłączeniowym chronić kabel rurą RL ø-37 mm oraz wykonać ochronę przepięciową stosując ochronniki przepięć SE - 30.128, zainstalować złącze ZN z rozłącznikiem RBK - 00 i bezpiecznikiem Bm-wts 16 A . Wartość uziemienia nie może przekroczyć 10 Ohm.
 - szafka oświetleniowa: projektowana szafka oświetleniowa wykonana z poliestru termoutwardzalnego zbrojonego włóknem szklanym i wyposażona w zabezpieczenie przelicznikowe S - 191 C - 10 A przystosowane do plombowania, licznik energii czynnej 1-no fazowy zegar astronomiczny CPA - 4.0 do sterowania oświetlenia, styczniki SLA - 32 oraz wyłączniki bezpiecznikowe S - 191 B-10A zabezpieczenie obwodów oświetlenia .
- słupy oświetleniowe: projektuje się słupy aluminiowe rurowe o wysokości słupa nad gruntem 8 m typu SAL - N 1 z wysięgnikiem jednoramiennym (13 szt.) i SAL - N 2 z wysięgnikiem dwuramiennym (1 szt.) słup nr 5, posadowione na fundamencie betonowym B-60. Wnęki słupów wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe typu TB - 1 z bezpiecznikiem topikowym Wt 1 x 6 A oraz słup nr 5 w tabliczkę bezpiecznikową typu TB - 2 .
- oprawy oświetleniowe: zastosować oprawy sodowe COSMO 70 W i 100 W z żarówka NAV - E i stopniem ochrony 1P 65/54 i klasą ochronności II. Połączenie oprawy z tabliczka bezpiecznikową wykonać przewodem YDYp - 3 x 1,5 mm .
- uziemienie: wykonać jako powierzchniowe z płaskownika stalowego ocynkowanego 25 x 4 mm, który ułożyć w rowie kablowym wraz z kablem. Wartość uziemienia nie może przekroczyć 10 Ohm.
- instalacja ochrony przeciwporażeniowej , BHP , ochrony zdrowia i życia: ochronę podstawową przed porażeniem należy uzyskać przez zastosowanie izolowania części czynnych. Sieć oświetleniowa powinna być wykonana zgodnie z projektem , poddana powykonawczym oględzinom w pełnym zakresie oraz próbom, w tym pomiarom rezystancji izolacji, sprawdzeniu samoczynnego wyłączenia zasilania i próbom kabli. Oględziny i próby wykonać wg norm PN-1CE i obowiązujących warunków technicznych. Po przeprowadzeniu pomiarów należy sprawdzić spełnienie warunku
Zs x Ia < Uo
gdzie :
Zs - Impendacja pętli zwarciowej obejmującej źródło zasilenia przewodu roboczego aż do punktu zwarcia i przewodu ochronnego PE między punktem zwarcia i źródłem,
Ia- prąd powodujący samoczynne zadziałanie bezpiecznika w czasie 5 s
Uo - napięcie znamionowe względem ziemi 230 V
Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji kabla i uziemień.

Zamówienie nie obejmuje rozbudowy instalacji oświetleniowej przy ulicy Wolności..

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2009-10-15 09:39:12 70,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-15 09:39:12 182,0KB 194 razy
2 siwz_zal_1_do_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-15 09:39:22 108,2KB 186 razy
3 siwz_zal_5_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-15 09:39:32 100,9KB 185 razy
4 siwz_zal_6_pb_lesna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-15 09:42:40 8,5MB 377 razy
5 siwz_zal_7_pb_wojska_p.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-15 09:42:40 24,1MB 197 razy
6 siwz_zal_8_przedmiar_lesna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-15 09:43:47 1,0MB 191 razy
7 siwz_zal_9_przedmiar_wojska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-15 09:45:49 2,0MB 282 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-19 12:51:13 74,2KB
2 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-10-20 07:49:14 55,2KB
Wynik postępowania
1 informacja_wynik.pdf 2009-11-09 15:23:22 92,0KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_udzielenie.pdf 2009-11-23 07:36:26 76,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 15-10-2009 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 15-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 23-11-2009 07:36