Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł)

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Okres wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2020 r., 2. Karencja w spłacie rat kapitałowych do 30 stycznia 2024 r. 3. Okres spłaty kredytu: od dnia 31.01.2024 r. do dnia 31.12.2033 r. w ratach miesięcznych: 2024 rok: 12 rat po 8.300 zł = 99.600 zł 2025 rok: 12 rat po 16.600 zł = 199.200 zł 2026 rok: 12 rat po 8.300 zł = 99.600 zł 2027 rok: 12 rat po 17.000 zł = 204.000 zł 2028 rok: 12 rat po 33.000 zł = 396.000 zł 2029 rok: 12 rat po 33.000 zł = 396.000 zł 2030 rok: 12 rat po 33.000 zł = 396.000 zł 2031 rok: 12 rat po 33.000 zł = 396.000 zł 2032 rok: 12 rat po 34.000 zł = 408.000 zł 2033 rok: 11 rat po 34.000 zł i 1 ratę po 31.600,00 zł = 405.600 zł Spłata rat kapitałowych ma przypadać w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Przez dni robocze należy rozumieć dni pracy Urzędu Miejskiego w Resku, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. 5. Spłatę odsetek w okresach miesięcznych, ostatniego roboczego dnia miesiąca tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych, począwszy od następnego miesiąca, w którym została podpisana umowa. 6. Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego w terminie określonym w wybranej ofercie, w transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do 31 grudnia 2020 r. 7. Wykorzystanie kredytu nastąpi w formie przelewu na rachunek bieżący Zamawiającego 8. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, 9. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 10. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel „in blanco”, kontrasygnowany przez Skarbnika. 11. Oprocentowanie i marża (odsetki): a) w celu przygotowania oferty (obliczania kosztów obsługi kredytu) należy posłużyć się stałą wartością stawki WIBOR 1M z dnia 31 grudnia 2019 r. (1,63 %) powiększoną o stałą marżę banku. b) udzielony kredyt będzie spłacany w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. stawkę WIBOR 1M z notowania na ostatni dzień roboczy kolejnego miesiąca spłaty kredytu, poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane, powiększoną o stałą marżę banku. 12. Koszty przygotowania kredytu: 0zł 13. Prowizja bankowa od udzielonego kredytu: 0,0% Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.

UWAGA! 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Oferty należy składać do dnia 18.02.2020 r. do godz. 13:00, Urząd Miejski, ul. Rynek 1 , 72-315 Resko, sekretariat

Publiczne otwarcie ofert będzie miało miejsce dnia 18.02.2020 r. o godz. 13:15, Urząd Miejski, ul. Rynek 1 , 72-315 Resko, sala konferencyjna.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.01.2020.14.29.03_Og_Ooszenie_nr_505298.docx 2020-01-22 14:29:03 27,7KB
2 11.02.2020.12.43.52_ogloszenie-zmiana-kredyt3mln.pdf 2020-02-11 12:43:52 1,3MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.01.2020.14.29.03_siwz_kredyt-3mln-2020.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:29:03 176,5KB 119 razy
2 22.01.2020.14.29.16_zal-1-Oferta.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:29:16 27,0KB 49 razy
3 22.01.2020.14.29.24_zal-2-oswiadczenie-spelnianie-warunkow.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:29:24 22,9KB 43 razy
4 22.01.2020.14.29.35_zal-3-oswiadczenie-wykluczenie.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:29:35 21,7KB 48 razy
5 22.01.2020.14.29.42_zal-4-oswiadczenie-grupa-kapitalowa.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:29:42 22,8KB 46 razy
6 22.01.2020.14.29.48_Zal-5-uchwala-budzet-2020.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:29:49 721,6KB 51 razy
7 22.01.2020.14.29.56_zal-6-RbN.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:29:56 83,6KB 42 razy
8 22.01.2020.14.30.12_zal-7-RbNDS.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:30:12 97,2KB 33 razy
9 22.01.2020.14.30.19_zal-8-RbZ.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:30:19 102,0KB 30 razy
10 22.01.2020.14.30.27_zal-9-Rb27S.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:30:27 599,7KB 33 razy
11 22.01.2020.14.30.33_zal-10-Rb28S.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:30:33 1,0MB 38 razy
12 22.01.2020.14.30.42_zal-11-uchwaly.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:30:42 373,2KB 50 razy
13 22.01.2020.14.30.47_zal-12-REGON.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:30:47 638,9KB 34 razy
14 22.01.2020.14.30.54_zal-13-statut.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:30:54 277,9KB 38 razy
15 22.01.2020.14.31.04_zal-14-wykaz-instytucji-powiazanych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-01-22 14:31:04 505,4KB 42 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.02.2020.13.09.41_img07990.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-06 13:09:41 3,2MB
2 11.02.2020.12.41.40_ogloszenie-zmiana-kredyt3mln.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-11 12:41:40 1,3MB
3 11.02.2020.12.41.57_zmiana-SIWZ-termin-tytul.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-02-11 12:41:57 24,5KB
4 11.02.2020.12.42.23_zal-1-Oferta-zaktualizowany.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-02-11 12:42:23 38,4KB
5 11.02.2020.12.42.33_zal-2-oswiadczenie-spelnianie-warunkow-zaktualizowane.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-02-11 12:42:33 33,0KB
6 11.02.2020.12.42.43_zal-3-oswiadczenie-wykluczenie-zaktualizowany.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-02-11 12:42:43 30,3KB
7 11.02.2020.12.42.56_zal-4-oswiadczenie-grupa-kapitalowa-zaktualizowany.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-02-11 12:42:56 36,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 11.02.2020.12.41.40_zmiana-terminu-skladania-otwarcia.pdf 2020-02-11 12:41:40 272,6KB
Wynik postępowania
1 25.02.2020.12.50.31_zawiadomienie-wybor-oferty.pdf 2020-02-25 12:50:31 642,7KB
Informacja z otwarcia ofert
1 18.02.2020.13.45.32_informacja-otwarcie.docx 2020-02-18 13:45:32 18,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 22-01-2020 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 25-02-2020 12:50