Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZP.271.5.20.ZPOF

Na realizację zadania :

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko”

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn.: „Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko”

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu pn.: „Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko" będzie obejmować następujące działania:

2020

1. Ciągi komunikacyjne - budowa chodnika i drogi na ul. Sportowej w Resku

2. Budowa świetlicy w Mołstowie – wraz z pompą ciepła i instalacją fotowoltaiczną oraz wyposażeniem.

2021

3. Budowa boiska w Starogardzie

2022

4. Budowa sceny z zagospodarowaniem w Parku Miejskim w Resku - wyposażona w instalację elektroenergetyczną niezbędną dla urządzeń scenicznych.

5. Budowa świetlicy w Siwkowicach - wraz z pompą ciepła i instalacją fotowoltaiczną oraz wyposażeniem.

 

Opis każdej planowanej do wykonania inwestycji zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca

załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Linki do załącznika zawierającego dokumentację projektową:

https://mega.nz/file/TB8zhBbY#lfcsWb-EIzRxhKwUHKLeD9D7iJClG4QbWkViGgDRsas

 

Planowany termin zakończenia projektu: 31.12.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe - do pobrania w sekcji poniżej.

 

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres  zamowienia@resko.pl nie później niż do dnia 18.06.2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2020 r.o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 72-315 Resko, pokój nr 20.

Dodane 15.06.2020 r.

Zamawiający wprowadza zmianę w treści ww. zapytania ofertowego w następującym zakresie:

Jest:

  1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
      1. Zdolność techniczna lub zawodowa:

 b) Wiedza i doświadczenie personelu wykonawcy:

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i

doświadczeniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osobę, która będzie dostępna na etapie realizacji zamówienia, spełniająca następujące wymagania:

(…)

b.7) co najmniej 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji – Specjalista ds. zamówień publicznych – minimalne wymagania:

  • Posiadająca wykształcenie wyższe
  • Co najmniej 10letnie doświadczenie w zakresie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Po zmianie jest:

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

    1. Zdolność techniczna lub zawodowa:

 b) Wiedza i doświadczenie personelu wykonawcy:

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i

doświadczeniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca wskaże osobę, która będzie dostępna na etapie realizacji zamówienia, spełniająca następujące wymagania:

(…)

b.7) co najmniej 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji – Specjalista ds. zamówień publicznych – minimalne wymagania:

  • Posiadająca wykształcenie wyższe
  • Co najmniej 3 -letnie doświadczenie w zakresie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W związku z powyższym uściśleniem Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres  zamowienia@resko.pl nie później niż do dnia 23.06.2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 72-315 Resko, pokój nr 20.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.06.2020.15.33.35_zapytanie-ofertowe-IK-mix.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-06-04 15:33:35 73,1KB 27 razy
2 04.06.2020.15.33.42_zalaczniki.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-06-04 15:33:42 80,4KB 28 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 09.06.2020.12.22.56_pyt_1_odp.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-06-09 12:22:56 50,4KB
2 15.06.2020.10.12.23_zmiana2.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-06-15 10:12:24 109,9KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 09.06.2020.12.22.56_zmiana-terminu.docx 2020-06-09 12:22:56 48,4KB
Wynik postępowania
1 24.06.2020.07.22.27_uniewaznienie.docx 2020-06-24 07:22:27 15,0KB
Informacja z otwarcia ofert
1 23.06.2020.15.14.48_informacja-otwarcie-ofert.docx 2020-06-23 15:14:48 14,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 04-06-2020 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 24-06-2020 07:22