Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku

 1. "Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku.”
 2. Zakres zadania obejmuje:
 3. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz SIWZ pt: „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku.”
 4. Szczegóły dotyczące elewacji, oświetlenia i monitoringu toalety należy uzgodnić z Zamawiającym.
 5. Obsługę geodezyjną z opracowaniem mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem powierzchni uwzględniającym parametry ilościowo-jakościowe wykonanych robót budowlanych oraz sieci i instalacji.
 6. Nadzór archeologiczny ze strony Wykonawcy nad pracami prowadzonymi zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Przed przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych, związanych z ich realizacją.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pracami wykonywanymi przez nadzór konserwatorski i archeologiczny wraz z kosztami opracowania programu archeologicznych badań oraz kosztami osoby wykonującej nadzór inwestorski nad pracami archeologicznymi

 1. W przypadku wymaganym wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu w ramach realizowanego zadania.
 2. Wzory słupów oświetleniowych zgodnie z załącznikiem graficznym.
 3. Wykonawca winien przedłożyć wymagane badania potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
 4. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą,
 5. Wykonawca opracuje i wdroży planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 6. Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża i nawierzchni, w tym wyniki pomiarów równości poprzecznej i podłużnej podbudowy i nawierzchni itp. oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i Specyfikacją Techniczną.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót.
 8. Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych.
 9. Stosować krawężniki granitowe proste i łukowe.
 10. Należy zastosować w ciągu pieszym kostkę betonową brukową gr. 8 cm o układzie składającym się z prostokątów o trzech grupach wymiarowych i jednej szerokości, tożsamą z wbudowaną w istniejącym chodniku między ulicami Krzywa i 3-go Maja.
 11. Do uzupełnienia fug w kostce klinkierowej należy zastosować zasypkę z kruszywa kamiennego 2-8mm.
 12. Należy dostarczyć i zamontować regulamin Targowiska Miejskiego w Resku (miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym). Regulamin o wym. szer. 1,20m wys. 1,00m należy wykonać na płycie dibond gr. 3mm z folii odpornej na UV. Tablica ma być umieszczona na metalowej konstrukcji ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7021.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie dla operacji pn.: „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku”, współfinansowanej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami - do pobrania w sekcji poniżej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.09.2020.13.46.20_ogloszenie-zamowienie.pdf 2020-09-09 13:46:20 183,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.09.2020.13.46.20_SIWZ-Targowisko_Miejskie.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-09-09 13:46:20 281,7KB 25 razy
2 zal8-siwz-targowiskoresko.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-09-09 13:47:07 30,2MB 49 razy
Wynik postępowania
1 24.09.2020.13.17.26_zawiadomienie-uniewaznienie.pdf 2020-09-24 13:17:26 299,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 09-09-2020 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 24-09-2020 13:17