Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody w m. Krosino do m. Naćmierz i Przemysław; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Naćmierz wraz z przesyłem ścieków do m. Przemysław

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody w miejscowości Krosino do miejscowości Naćmierz i Przemysław oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Naćmierz wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Przemysław. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zarówno opracowanie projektowe jak i roboty budowlane stanową zakres zamówienia. 2. Podstawę realizacji zadania stanowi Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ. 3. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie: ?Kanalizacja sanitarna: dz.nr 18, 13, 15, 20/4, 14/5, 17, 20/12 obręb Naćmierz, dz.nr 28, 29, 27/3, 30/5,30/4, 30/1, 23/1, 23/6, 23/2, 25, 24 obręb Przemysław ? Sieć wodociągowa: dz. nr 15, 17, 20/12 obręb Naćmierz, dz. nr 7, 6/1, 6/2, 23/6, 25, 21/1, 27/1, 28, 29, 24, 23/1, 23/2, 27/3, 30/5, 30/4, 30/1 obręb Przemysław, dz. nr 3, 4/5, 4/1, 6/1, 6/3, 7/12, 8, 9, 10/2 obręb Krosino 4. W przypadkach wymaganych wykonawca uzyska wszystkie wymagane decyzje i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia włącznie z decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjami środowiskowymi, decyzjami pozwolenia na budowę lub zgłoszeniami, decyzjami na wycinkę drzew. 5. Projekt budowlany Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie realizowanej inwestycji. Wykonawca nie jest uprawniony do oświadczania zobowiązań Gminy wobec właścicieli nieruchomości przez teren których projektuje się infrastrukturę techniczną. 7. Przygotowanie map do celów projektowych oraz innych wymaganych materiałów do opracowania projektów oraz realizacji robót budowlanych stanowią koszt i obowiązek Wykonawcy. 8. Odejścia od sieci kanalizacji sanitarnej do prywatnych posesji wybudować i zakończyć studnią bezpośrednio przed granicą prywatnej posesji. 9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami

 

30.09.2020 r.

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 13.10.2020 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.2020 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Miejskim w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko- sala konferencyjna.

13.10.2020 r.

UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać do dnia 20.10.2020 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.10.2020 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Miejskim w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko- sala konferencyjna.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.09.2020.14.46.10_ogloszenie-zamowienie.pdf 2020-09-22 14:46:10 279,2KB
2 30.09.2020.13.14.41_ogloszenie-zmiana.pdf 2020-09-30 13:14:41 82,2KB
3 13.10.2020.08.40.03_zmiana-ogloszenia-termin2.pdf 2020-10-13 08:40:03 101,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.09.2020.14.46.10_SIWZ_wod-kan.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-09-22 14:46:10 391,7KB 109 razy
2 22.09.2020.14.46.45_PFU.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-09-22 14:46:45 3,8MB 127 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 30.09.2020.13.14.41_pyt-odp-zmiana-SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-09-30 13:14:41 53,6KB
2 06.10.2020.11.44.14_pyt_2-odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-10-06 11:44:14 757,9KB
3 06.10.2020.11.44.23__orodowiskowa_Na__mierz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-10-06 11:44:23 5,7MB
4 13.10.2020.08.39.14_zmiana-SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-10-13 08:39:14 85,5KB
5 14.10.2020.11.12.32_pyt_3-odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-10-14 11:12:32 287,9KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 30.09.2020.13.14.41_nowy-termin-sklad-otw.docx 2020-09-30 13:14:41 14,1KB
2 13.10.2020.08.39.14_nowy-termin-sklad-otw2.docx 2020-10-13 08:39:14 14,2KB
Wynik postępowania
1 05.11.2020.10.08.59_zawiadomienie-wybor-bip.pdf 2020-11-05 10:08:59 653,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 20.10.2020.12.45.07_informacja-otwarcie.docx 2020-10-20 12:45:07 16,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 22-09-2020 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 05-11-2020 10:08