Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ponownie ogłoszony: Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku

 1. „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku”. Zakres zadania obejmuje:
 2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz SIWZ pt: „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku.”
 3. Szczegóły dotyczące elewacji, oświetlenia i monitoringu toalety należy uzgodnić z Zamawiającym.
 4. Obsługę geodezyjną z opracowaniem mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem powierzchni uwzględniającym parametry ilościowo-jakościowe wykonanych robót budowlanych oraz sieci i instalacji.
 5. Nadzór archeologiczny ze strony Wykonawcy nad pracami prowadzonymi zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Przed przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych, związanych z ich realizacją.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pracami wykonywanymi przez nadzór konserwatorski i archeologiczny wraz z kosztami opracowania programu archeologicznych badań oraz kosztami osoby wykonującej nadzór inwestorski nad pracami archeologicznymi

 1. W przypadku wymaganym wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu w ramach realizowanego zadania.
 2. Wzory słupów oświetleniowych zgodnie z załącznikiem graficznym.
 3. Wykonawca winien przedłożyć wymagane badania potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
 4. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą,
 5. Wykonawca opracuje i wdroży planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 6. Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża i nawierzchni, w tym wyniki pomiarów równości poprzecznej i podłużnej podbudowy i nawierzchni itp. oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i Specyfikacją Techniczną.
 7. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót.
 8. Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych.
 9. Stosować krawężniki granitowe proste i łukowe.
 10. Należy zastosować w ciągu pieszym kostkę betonową brukową gr. 8 cm o układzie składającym się z prostokątów o trzech grupach wymiarowych i jednej szerokości, tożsamą z wbudowaną w istniejącym chodniku między ulicami Krzywa i 3-go Maja.
 11. Do uzupełnienia fug w kostce klinkierowej należy zastosować zasypkę z kruszywa kamiennego 2-8mm.
 1. Należy dostarczyć i zamontować regulamin Targowiska Miejskiego w Resku (miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym). Regulamin o wym. szer. 1,20m wys. 1,00m należy wykonać na płycie dibond gr. 3mm z folii odpornej na UV. Tablica ma być umieszczona na metalowej konstrukcji ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7021.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie dla operacji pn.: „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku”, współfinansowanej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami - do pobrania w sekcji poniżej.

08.10.2020 r.

Uwaga!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 22.10.2020 r. do godziny 13:15 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2020 r. o godzinie 13:30 w Urzędzie Miejskim w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko- sala konferencyjna.”

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.10.2020.10.22.49_ogloszenie-zamowienie.pdf 2020-10-06 10:22:49 278,8KB
2 08.10.2020.11.33.06_ogloszenie-zmiana.pdf 2020-10-08 11:33:06 78,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.10.2020.10.22.49_SIWZ-Targowisko_Miejskie-2.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-10-06 10:22:49 282,4KB 40 razy
2 06.10.2020.10.23.08_zal8-SIWZ-targowiskoResko.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-10-06 10:23:08 30,2MB 61 razy
3 07.10.2020.10.26.36_Za_O__cznik_graficzny_lampa_ozdobna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-10-07 10:26:36 59,7KB 20 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 08.10.2020.11.33.06_zmiana-SIWZ-termin-sklad-otw.doc 2020-10-08 11:33:06 77,5KB
Wynik postępowania
1 05.11.2020.11.34.11_zawiadomienie-wybor-bip.pdf 2020-11-05 11:34:11 506,5KB
Informacja z otwarcia ofert
1 22.10.2020.14.59.06_informacja-otwarcie.docx 2020-10-22 14:59:06 14,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 06-10-2020 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 05-11-2020 11:34