Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogard, Iglice, Lubień Dolny, oraz ul. Wąska, ul. 1-go Maja, ul. Krzywa w miejscowości Resko

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego dostawy i montażu oświetlenia ulicznego. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1. m. Starogard:
   1. budowa linii kablowej typu YAKY 4*25mm2 o długości ok. 314,00 mb oraz bednarkę  z płaskownika ocynkowanego 4*25mm dł. ok 267,00 mb
   2. dostawa i montaż 9 szt. słupów stalowych ocynkowanych wys. 8m na fundamencie betonowym, z wysięgnikiem jednoramiennym ocynkowanym o kącie nachylenia 10-15º. Wysokość słupa z wysięgnikiem 9 m, 9 szt. opraw LED 48W (załącznik graficzny). Należy zastosować słupy i oprawy oświetleniowe tożsame z istniejącym oświetleniem w miejscowości Starogard (kierunek Stara Dobrzyca),
   3. oprawa wyposażona w moduł ledowy o mocy 48W (53W z zasilaczem), emitujący światło białe neutralne i strumieniu świetlnym min. 4000 lumenów, stopień oddawania barw Ra min. 80, okres eksploatacji modułu LED min. 50 tys. godzin z utrzymaniem 100% strumienia początkowego przy Ta=35°C, oprawa wyposażona w dedykowany zasilacz 220-240V; 50-60Hz, 200mA z możliwością sterowania za pomocą magistrali Dali lub dedykowanych czujników,
   4. moduł LED i zasilacz oprawy zaprojektowane jako jeden system, w celu zapewnienia wysokiej wydajności i oszczędności energii w całym okresie użytkowania,
   5. pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,
   6. pomiar napięcia rażenia dotykowego,
   7. sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

 

   1. m. Iglice:
    1. demontaż 4 szt. starych słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oraz przekazanie Zamawiającemu.
    2. budowa linii kablowej na odcinku 8-8/1 – 8/6-8/7 typu YAKY 4*25mm2 o długości ok. 332,00 mb oraz bednarkę  z płaskownika ocynkowanego 4*25mm dł. ok 290,00 mb
    3. dostawa i montaż 9 szt. słupów stalowych ocynkowanych wys. 8m na fundamencie betonowym, z wysięgnikiem jednoramiennym ocynkowanym o kącie nachylenia 10-15º. Wysokość słupa z wysięgnikiem 9 m, 9 szt. opraw LED 48W. Należy zastosować słupy i oprawy oświetleniowe tożsame z istniejącym oświetleniem w miejscowości Iglice,
    4. należy zamontować słupy nr 1, 3, 5, 7, 9, 8/1, 8/3, 8/5, 8/7. (Linia kablowa na odcinku 1-11 jest wykonana), w pozostałych punktach tj. 8/2, 8/4, 8/6 należy zostawić zapas kabla długości 2 metrów zakopanego pod ziemią.
    5. W miejscu przejścia przez drogę kabel układać w rurze osłonowej karbowanej.
    6. Ułożenie 3,0 mb kabla typu YAKY 4*25mm2 do połączenia szafki licznikowej z szafką sterowniczą oświetleniem oraz odłączenie kabla zasilającego z szafki Enea Operator.
    7. oprawa wyposażona w moduł ledowy o mocy 48W (53W z zasilaczem), emitujący światło białe neutralne i strumieniu świetlnym min. 4000 lumenów, stopień oddawania barw Ra min. 80, okres eksploatacji modułu LED min. 50 tys. godzin z utrzymaniem 100% strumienia początkowego przy Ta=35°C, oprawa wyposażona w dedykowany zasilacz 220-240V; 50-60Hz, 200mA z możliwością sterowania za pomocą magistrali Dali lub dedykowanych czujników,
    8. moduł LED i zasilacz oprawy zaprojektowane jako jeden system, w celu zapewnienia wysokiej wydajności i oszczędności energii w całym okresie użytkowania,
    9. pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,
    10. pomiar napięcia rażenia dotykowego,
    11. sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

 

   1. m. Lubień Dolny:
    1. budowa linii kablowej typu YAKY 4*25mm2 o długości ok. 208,00 mb oraz bednarkę  z płaskownika ocynkowanego 4*25mm dł. ok 165,00 mb,
    2. dostawa i montaż 6 szt. słupów stalowych ocynkowanych wys. 8m na fundamencie betonowym, z wysięgnikiem jednoramiennym ocynkowanym o kącie nachylenia 10-15º. Wysokość słupa z wysięgnikiem 9 m, 6 szt. opraw LED 48W. Należy zastosować słupy i oprawy oświetleniowe tożsame z istniejącym oświetleniem w miejscowości Iglice, Starogard,
    3. oprawa wyposażona w moduł ledowy o mocy 48W (53W z zasilaczem), emitujący światło białe neutralne i strumieniu świetlnym min. 4000 lumenów, stopień oddawania barw Ra min. 80, okres eksploatacji modułu LED min. 50 tys. godzin z utrzymaniem 100% strumienia początkowego przy Ta=35°C, oprawa wyposażona w dedykowany zasilacz 220-240V; 50-60Hz, 200mA z możliwością sterowania za pomocą magistrali Dali lub dedykowanych czujników,
    4. moduł LED i zasilacz oprawy zaprojektowane jako jeden system, w celu zapewnienia wysokiej wydajności i oszczędności energii w całym okresie użytkowania,
    5. pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,
    6. pomiar napięcia rażenia dotykowego,
    7. sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

 

   1. m. Resko, ul. Wąska (od ul. Boh. Warszawy do ul. Wojska Polskiego).
    1. dostawa i montaż na istniejącej linii kablowej 14 szt. słupów stylizowanych stalowych w kolorze RAL 7021, z wysięgnikiem stylowym jednoramiennym oraz tabliczką bezpiecznikową. Wysokość słupa z wysięgnikiem 5 m, 14 szt. opraw LED 38 W. Należy zastosować słupy i oprawy oświetleniowe tożsame z istniejącym oświetleniem na ul. Wodnej, Młyńskiej oraz łącznik drogowy między ulicami Wojska Polskiego i Boh. Monte Cassino w Resku,
    2. o oprawa wyposażona w moduł ledowy o mocy 38W, emitujący światło białe neutralne i strumieniu świetlnym min. 4000 lumenów, stopień oddawania barw Ra min. 80, okres eksploatacji modułu LED min. 50 tys. godzin z utrzymaniem 100% strumienia początkowego przy Ta=35°C,
    3. oprawa wyposażona w dedykowany zasilacz 220-240V; 50-60Hz, 200mA,
    4. moduł LED i zasilacz oprawy zaprojektowane jako jeden system, w celu zapewnienia wysokiej wydajności i oszczędności energii w całym okresie użytkowania,
    5. w miejscu montażu słupów należy wykonać mufy kablowe celem przedłużenia uciętych kabli,
    6. przewiduje się wymianę 5 szt. uszkodzonych fundamentów.
    7. pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,
    8. pomiar napięcia rażenia dotykowego,

 

   1. m. Resko, ul. 1-go Maja (od ul. T. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego).
    1. dostawa i montaż na istniejącej linii kablowej 5 szt. słupów stylizowanych stalowych w kolorze RAL 7021, z wysięgnikiem stylowym jednoramiennym oraz tabliczką bezpiecznikową. Wysokość słupa z wysięgnikiem 5 m, 5 szt. opraw LED 38 W. Należy zastosować słupy i oprawy oświetleniowe tożsame z istniejącym oświetleniem na ul. Wodnej, Młyńskiej oraz łącznik drogowy między ulicami Wojska Polskiego i Boh. Monte Cassino w Resku,
    2. o oprawa wyposażona w moduł ledowy o mocy 38W, emitujący światło białe neutralne i strumieniu świetlnym min. 4000 lumenów, stopień oddawania barw Ra min. 80, okres eksploatacji modułu LED min. 50 tys. godzin z utrzymaniem 100% strumienia początkowego przy Ta=35°C,
    3. budowa linii kablowej między słupem istniejącym na ul. Wojska Polskiego a słupem 8/5 na ul. 3-go Maja typu YAKY 4*25mm2 o długości ok. 30,00 mb oraz bednarkę  z płaskownika ocynkowanego 4*25mm dł. ok 25,00 mb w rurze osłonowej,
    4. oprawa wyposażona w dedykowany zasilacz 220-240V; 50-60Hz, 200mA,
    5. moduł LED i zasilacz oprawy zaprojektowane jako jeden system, w celu zapewnienia wysokiej wydajności i oszczędności energii w całym okresie użytkowania,
    6. pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,
    7. pomiar napięcia rażenia dotykowego,

 

   1. m. Resko, ul. Krzywa.
    1. dostawa i montaż na istniejącej linii kablowej 5 szt. słupów stylizowanych stalowych w kolorze RAL 7021, z wysięgnikiem stylowym jednoramiennym oraz tabliczką bezpiecznikową. Wysokość słupa z wysięgnikiem 5 m, 5 szt. opraw LED 38 W. Należy zastosować słupy i oprawy oświetleniowe tożsame z istniejącym oświetleniem na ul. Wodnej, Młyńskiej oraz łącznik drogowy między ulicami Wojska Polskiego i Boh. Monte Cassino w Resku. Słupy należy posadowić w miejscu oznaczonym nr 1, 2, 3, 4, 5.
    2. o oprawa wyposażona w moduł ledowy o mocy 38W, emitujący światło białe neutralne i strumieniu świetlnym min. 4000 lumenów, stopień oddawania barw Ra min. 80, okres eksploatacji modułu LED min. 50 tys. godzin z utrzymaniem 100% strumienia początkowego przy Ta=35°C,
    3. oprawa wyposażona w dedykowany zasilacz 220-240V; 50-60Hz, 200mA,
    4. moduł LED i zasilacz oprawy zaprojektowane jako jeden system, w celu zapewnienia wysokiej wydajności i oszczędności energii w całym okresie użytkowania,
    5. pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego,
    6. pomiar napięcia rażenia dotykowego,

 

   1. m. Resko, ul. Krzywa.
    1. Budowa linii kablowej elektroenergetycznej od budynku nr 7 do budynku nr 16 oraz do działki nr 114/4 wraz z szafkami i przyłączami energetycznymi. Linie kablową wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz wytycznymi SIWZ.
    2. Z zakresu budowy wyłączona jest: likwidacja słupów, linii napowietrznej elektroenergetycznej, linia teletechniczna oraz przyłącze energetyczne do przystanku PKS.
    3. Na działce nr 114/4 należy zamontować skrzynkę elektroenergetyczną zdemontowaną z działki nr 746/8.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami - do pobrania w sekcji poniżej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.10.2020.13.48.58_ogloszenie-zamowienie.pdf 2020-10-07 13:48:58 281,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.10.2020.13.48.58_SIWZ-oswietlenie.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-10-07 13:48:58 243,6KB 25 razy
2 zal-8-do-siwz-oswietlenie.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-10-07 13:48:58 63,0MB 25 razy
Wynik postępowania
1 17.11.2020.13.01.57_zawiadomienie-wybor-oferty.pdf 2020-11-17 13:01:57 500,6KB
Informacja z otwarcia ofert
1 22.10.2020.15.03.04_informacja-otwarcie.docx 2020-10-22 15:03:04 14,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 07-10-2020 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 17-11-2020 13:01