Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OSP Resko: Ponownie ogłoszony: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych, polegających na budowie miejsca rekreacji - skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Resko przy Stadionie Miejskim w Gminie Resko zgodnie z SIWZ i projektem budowlanym.

W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzą w szczególności następujące obowiązki Wykonawcy:

 1. Realizacja inwestycji w zakresie załączonego projektu
 2. Likwidacja istniejącego ogrodzenia wzdłuż chodnika oraz drogi,
 3. Wycinka drzew nie wymagających pozwolenia na wycinkę wzdłuż istniejącego chodnika,
 4. Zastosować oprawy oświetleniowe tożsame z istniejącym oświetleniem chodnika,
 5. Zamontować wysięgniki aluminiowe dwuramienne w kolorystyce istniejących słupów,
 6. Zamontować ławki i kosze na śmieci tożsame z istniejącym zagospodarowaniem terenu zielonego,
 7. Altanę drewnianą należy wykonać z drzewa modrzewiowego,
 8. Kolorystykę altany należy uzgodnić z Zamawiającym,
 9. Tablica z regulaminem skateparku - wykonanie i montaż na konstrukcji metalowej, malowanej proszkowo; treść regulaminu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym,
 10. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu kartograficznego,
 11. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót.
 12. Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych.
 13. Wykonawca winien zgłaszać gestorom sieci wszelkie prace zanikowe realizowane w ramach zadania na ich sieciach.
 14. Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzając wizję lokalną. W celu uzgodnienia terminu wizyty na miejscu realizacji zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego wymienionymi w rozdziale IX pkt 1.

 

Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami - do pobrania w sekcji poniżej.

 

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 24.11.2020 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2020 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Miejskim w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko- sala konferencyjna.”

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.11.2020.15.18.38_ogloszenie-zamowienie.pdf 2020-11-04 15:18:38 274,5KB
2 17.11.2020.14.30.28_ogloszenie-zmiania-terminu.pdf 2020-11-17 14:30:28 85,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.11.2020.15.18.38_SIWZ-OSP-skatepark2.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-04 15:18:38 251,5KB 32 razy
2 04.11.2020.15.19.03_ZAL8-skatepark.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-11-04 15:19:03 977,5KB 23 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 17.11.2020.14.30.28_Mapa_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-17 14:30:28 872,2KB
2 17.11.2020.14.30.39_Mapa_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-17 14:30:39 473,1KB
3 17.11.2020.14.30.46_Wiata.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-17 14:30:46 35,3KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 17.11.2020.14.31.00_zmiana-terminow.docx 2020-11-17 14:31:00 14,3KB
Wynik postępowania
1 12.01.2021.13.01.54_zawiadomienie-wynikOSP-skatepark.doc 2021-01-12 13:01:54 61KB
Informacja z otwarcia ofert
1 24.11.2020.11.46.03_informacja-otwarcie.docx 2020-11-24 11:46:03 15,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 04-11-2020 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 12-01-2021 13:01