Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WiK Resko Sp. z o.o Przetarg nieograniczony: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Przemysław z przesyłem ścieków do m. Starogard wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Przemysław

 NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Przemysław z przesyłem ścieków
do m. Starogard wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Przemysław"

Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

09332000-5 Instalacje słoneczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

  1. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), na podstawie art. 133 ust. 1 i art. 132 ust. 1, pkt 4) w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym na realizację roboty budowlanej o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez „Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z o.o. z siedzibą w Resku.
  2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami - do pobrania w sekcji poniżej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.11.2020.13.18.14_ogloszenie-zamowienie-BZP.pdf 2020-11-12 13:18:14 273,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.11.2020.13.18.14_SIWZ_wod-kan.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-12 13:18:14 285,8KB 78 razy
2 12.11.2020.13.18.25_zal-7-wod-kan-Przem-Star.zip Po terminie otwarcia ofert 2020-11-12 13:18:25 2,0MB 84 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.11.2020.09.29.05_BZP-ogloszenie-zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-18 09:29:05 97,6KB
2 18.11.2020.09.29.14_sprostowanie.docx Po terminie otwarcia ofert 2020-11-18 09:29:14 84,7KB
3 24.11.2020.14.48.28_pyt_1-odp.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-11-24 14:48:28 67KB
4 26.11.2020.14.19.28_pyt_2-odp.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-11-26 14:19:28 71KB
5 26.11.2020.14.19.38__orodowiskowa_Przemys_Oaw.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-11-26 14:19:38 5,5MB
Wynik postępowania
1 04.12.2020.12.31.12_Zawiadomienie_o_wyborze.pdf 2020-12-04 12:31:12 698,4KB
Informacja z otwarcia ofert
1 01.12.2020.14.55.29_informacja-otwarcie.docx 2020-12-01 14:55:29 20,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 12-11-2020 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 04-12-2020 12:31