Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WiK Resko: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Starogard, Gmina Resko

 NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
w miejscowości Starogard, Gmina Resko"

 

 

 1. Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na podstawie art. 7 pkt 35 w związku z art.  5 ust. 4 ww. ustawy. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym na realizację roboty budowlanej o wartości poniżej progów unijnych. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm) oraz zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez „Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z o.o. z siedzibą w Resku.
 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Starogard w gminie Resko. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zarówno opracowanie projektowe jak i roboty budowlane stanową zakres zamówienia.
  2. Podstawę realizacji zadania stanowi Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ.
  3. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek 7/32, 7/47, 7/36, 7/33, 7/7, 7/5 obręb Starogard
  4. W przypadkach wymaganych wykonawca uzyska wszystkie wymagane decyzje i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia włącznie z decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjami środowiskowymi, decyzjami pozwolenia na budowę lub zgłoszeniami, decyzjami na wycinkę drzew, decyzje konserwatora zabytków.
  5. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie Parku dworskiego w Starogardzie wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1693, decyzją Kl.V-0/74/56 z dnia 15.05.1956 r.
  6. W ramach realizacji inwestycji wykonać odtworzenia nawierzchni w miejscach prowadzanych robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania w sekcji poniżej

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 30.03.2023.14.59.48_ogloszenie-zamowienie.pdf 2023-03-30 14:59:48 52,0KB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 30.03.2023.14.59.48_SIWZ_wod-kan.docx Po terminie otwarcia ofert 2023-03-30 14:59:48 282,8KB 34 razy
2 30.03.2023.15.01.44_PFU.zip Po terminie otwarcia ofert 2023-03-30 15:01:44 6,4MB 73 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 31.03.2023.09.54.26_uzupe_Onienie-opisu.docx Po terminie otwarcia ofert 2023-03-31 09:54:26 12,6KB
Wynik postępowania
1 27.04.2023.15.13.29_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2023-04-27 15:13:29 499,7KB
Informacja z otwarcia ofert
1 18.04.2023.13.33.03_Informacja_z_otwarcia_ofert.docx 2023-04-18 13:33:03 81,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 30-03-2023 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Sobis 30-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 27-04-2023 15:13