Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z linii EBI na finansowanie zadania pn."Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starogardzie, Gmina Resko"

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu bankowego z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starogardzie do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).

1.Okres wykorzystania kredytu do dnia 30 września 2010 r.,
2. Karencja w spłacie rat kapitałowych do 30 stycznia 2011 r.
3. Spłata kapitału: od dnia 31 stycznia 2011 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. w ratach miesięcznych w kwocie 8.300,- każda, za wyjątkiem ostatniej w kwocie 12.300,-
4.Spłatę odsetek w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych, począwszy od następnego miesiąca, w którym została podpisana umowa ,
5.Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do 30.09.2010 r.,
6. Wykorzystanie kredytu nastąpi  w formie przelewu na rachunek bieżący Zamawiającego, a udokumentowanie wykorzystania środków nastąpi w ciągu 60 dni od uruchomienia transzy,
7.Koszty przygotowania kredytu: 0zł
8.Prowizja bankowa od udzielonego kredytu: 0,0%
9.Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,
10. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
11. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco,
12. Gmina udokumentuje udział środków własnych w terminie do 30.09.2010 r., nie później niż data uruchomienia ostatniej transzy kredytu.
13. Oprocentowanie i marża (odsetki):
a) w celu przygotowania oferty (obliczania kosztów obsługi kredytu)należy posłużyć się stałą wartością stawki referencyjnej EBI z dnia 15.03.2010r. powiększoną o stałą marżę banku.
b) udzielony kredyt będzie spłacany w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. aktualną stawkę referencyjną EBI powiększoną o stałą marżę banku.

Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz procedury przetargowej dostępne są w załączonej poniżej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

link: Załącznik nr 9 do SIWZ

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-04-16 15:32:03 84,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:32:21 154,3KB 166 razy
2 zal_1_do_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:32:44 106,6KB 148 razy
3 zal_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:32:58 32,7KB 144 razy
4 zal_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:33:15 668,6KB 147 razy
5 zal_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:33:32 728,2KB 146 razy
6 zal_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:33:52 770,8KB 142 razy
7 zal_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:39:36 2,4MB 142 razy
8 zal_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:42:12 1,0MB 145 razy
9 zal_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:44:12 6,9MB 151 razy
10 zal_13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:44:29 620,6KB 148 razy
11 zal_14.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:45:20 3,3MB 146 razy
12 zal_15.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:45:32 41,8KB 142 razy
13 zal_16.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:45:49 554,8KB 142 razy
14 zal_17.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:45:58 19,4KB 141 razy
15 zal_18.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:46:32 2,2MB 142 razy
16 zal_19.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:46:41 56,4KB 151 razy
17 zal_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-16 15:46:52 364,1KB 150 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania_odpowiedz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-23 14:38:20 64,5KB
2 ogloszenie_zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-23 14:43:56 58,5KB
Wynik postępowania
1 informacja_wynik.pdf 2010-04-30 14:19:24 250,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 16-04-2010 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 30-04-2010 14:19