Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony: Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku

Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku, co jest ostatnim etapem realizowania przez Gminę kompleksowej inwestycji, mającej na celu utworzenie w Resku centrum edukacyjno-sportowego. W pierwszym i drugim etapie wybudowano szkolę gimnazjalna wraz z halą sportową i przyłączami. Oba obiekty usytuowane są na tych samych działkach co planowane do budowy boiska.

3.1. Zakres rzeczowy wykonania przedmiotu zamówienia.

3.1.1 Boisko do piłki nożnej

Boisko o powierzchni trawiastej 2125m2 (pole do gry o wymiarach 55 x 30m), nawierzchni typu sztuczna trawa zgodna z normą PN-EN 15330-1:2008 (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport).

3.1.1.1 Parametry nawierzchni trawiastej i podbudowy :

a)    wysokość włosa 20 mm,

b)    ciężar nitki min. 8800 Dtex,

c)    gęstość trawy: min. 21400 włókien: m2,

d)    budowa włókna prosta,

e)    ciężar podkładu – ok. 120 g:m2,

f)     rodzaj pokrycia – lateks w oparciu o styren-butadiren,

g)    warstwa wyrównawcza z grysu kamiennego (0 – 5) mm gr. 3cm

h)   warstwa nośna z kruszywa kamiennego (5 – 40) mm gr. 15cm

i)     warstwa piasku gruboziarnistego gr. 10cm

3.1.1.2 Oświetlenie. Oświetlenie boiska do piłki nożnej na 6 słupach stalowych wysokości 12m (wysokość słupa nad ziemią) z lampami o mocy 1000W

 

3.1.2 Kort do tenisa ziemnego

Kort o wymiarach 36,57 x 18,28m, nawierzchni typu sztuczna trawa zgodna z normą PN-EN 15330-1:2008 (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport).

3.1.2.1 Parametry nawierzchni i podbudowy :

a)    wysokość włosa 18 mm,

b)    ciężar nitki min. 6600 Dtex,

c)    gęstość na 1m2 min. 39055,

d)    budowa włókna przesuwna,

e)    ciężar podkładu ok. 130g:m2,

f)     warstwa wyrównawcza z grysu kamiennego (0 - 5)mm gr. 5cm

g)    warstwa nośna z kruszywa kamiennego (5 - 40)mm gr.15cm

h)   warstwa piasku gruboziarnistego gr.10cm

3.1.2.2 Oświetlenie. Oświetlenie boiska do tenisa na 3 słupach stalowych rurowych wysokości 10m (wysokość słupa nad ziemią) z lampami o mocy 400W.

3.1.2.3 Ogrodzenie boiska do tenisa o wysokości h = 4,0m.

 

3.1.3 Boisko do piłki ręcznej.

Boisko trawiaste o wymiarach 22,0m x 44,0m, nawierzchni typu sztuczna trawa zgodna z normą PN-EN 15330-1:2008 (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport).

3.1.3.1 Parametry nawierzchni i podbudowy ;

a)    wysokość włosa 10 mm,

b)    ciężar nitki min. 8800 Dtex,

c)    gęstość na 1m2 min. 52500,

d)    budowa włókna prosta,

e)    ciężar podkładu min. 150g:m2),

f)     warstwa wyrównawcza z grysu kamiennego (0 - 5) mm gr.  3cm,

g)    warstwa nośna z kruszywa kamiennego (5 - 40) mm gr. l5cm,

h)   warstwa piasku gruboziarnistego gr. l0cm

Na boisku do piłki ręcznej wykonać drenaż wgłębny analogiczny do projektu drenażu dla boiska do piłki nożnej i kortu tenisowego.

3.1.3.2 Oświetlenie. Oświetlenie boiska do piłki ręcznej na 4 słupach stalowych rurowych wysokości 10m (wysokość słupa nad ziemią) z lampami o mocy 400W.

 

3.1.4 Boisko do koszykówki.

Boisko o wymiarach 17,0m x 31,0m, nawierzchnia poliuretanowa zgodna z normą PN-EN 14877:2008 (przepuszczalna), grubość 10mm.

Podbudowa :

a)    podbudowa elastyczna gr. 30mm,

b)    warstwa wyrównawcza z grysu kamiennego (0-5 ) mm gr. 5cm,

c)    warstwa nośna z kruszywa kamiennego (5-40) mm gr. 15cm,

d)    warstwa piasku gruboziarnistego gr. 15cm

3.1.4.1 Oświetlenie. Oświetlenie boiska do koszykówki na 4 słupach stalowych rurowych wysokości 10m (wysokość słupa nad ziemią) z lampami o mocy 400W.

 

3.1.5 Boisko do siatkówki.

Boisko o wymiarach 9,0 x 18,0m, nawierzchni typu sztuczna trawa zgodna z normą PN-EN 15330-1:2008 (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport).

3.1.5.1 Parametry nawierzchni i podbudowy ;

a)    wysokość włosa 15 mm,

b)    ciężar nitki min. 8800Dtex,

c)    gęstość na 1m2 – min. 21400,

d)    budowa włókna prosta,

e)    ciężar podkładu – min. 120g/m2,

f)     rodzaj pokrycia -lateks w oparciu o styren-butadiren),

g)    warstwa wyrównawcza z grysu kamiennego (0-6 ) mm gr. 5cm,

h)   warstwa nośna z kruszywa kamiennego (5-40) mm gr. 15cm,

i)     warstwa piasku gruboziarnistego gr. 15cm.

3.1.5.2 Oświetlenie.

Oświetlenie boiska do siatkówki na 2 słupach stalowych rurowych wysokości 10m (wysokość słupa nad ziemią) z lampami o mocy 400W.

 

3.1.6 Bieżnia okólna o długości 200,0m, prosta na 100,0m (łączna długość bieżni prostej 120,0m) i rozbieżnia do skoku wzwyż. Bieżnie szerokości 4 x 1,22m = 4,88m. Na zakolu płyty boiska rozbieżnia do skoku wzwyż. Nawierzchnia poliuretanowa (nieprzepuszczalna) 13 mm; podbudowa z betonu B-25MPa (ze szczelinami dylatacyjnymi) gr.15cm; warstwa piasku średnioziarnistego gr.20cm

Nawierzchnia bieżni i rozbieżni ograniczona będzie od strony wewnętrznej odwodnieniem liniowym, a od strony zewnętrznej krawężnikiem bet. 15 x 30cm. Nawierzchnia rozbieżni do skoku wzwyż ograniczona będzie obrzeżem bet. 8 x 30cm.

 

3.1.7 Chodniki na terenie szkoły o szerokościach: 2,0m i 2,5m.

Nawierzchnia : kostka bet. brukowa gr. 6cm (barwa czerwona) gr. 6cm; podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm; warstwa piasku średnioziarnistego           gr. 10cm. Nawierzchnię chodników ograniczać będzie obrzeże betonowe 8 x 30cm.

 

3.1.8 Ścieżki wokół boisk z możliwością przejazdu samochodów obsługi technicznej na tereny sportowe (pieszojezdnie) o szerokości 3,00m.

Konstrukcja nawierzchni :

a)    kostka bet. brukowa gr. 8cm (barwa czerwona) gr. 8cm,

b)    podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm,

c)    podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm,

d)    warstwa piasku średnioziarnistego  gr. 20cm

Nawierzchnię ścieżek ograniczać będzie obrzeże betonowe 8 x 30cm.

 

3.1.9 Parkingi na 24 miejsca postojowe.

Miejsca parkingowe w układzie prostopadłym o wymiarze stanowiska 2,5x5,0m. Wjazd i wyjazd na parking od ul. Buczka. Zjazd będzie posiadał nawierzchnię utwardzoną. Szerokość jezdni zjazdu przyjęto 5,50m.

Konstrukcja nawierzchni :

1) droga manewrowa na parkingu – zjazd :

a)      kostka bet. brukowa gr, 8cm (barwa szara) gr. 8cm,

b)      podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm,

c)      podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,

d)      warstwa piasku średnioziarnistego gr. 20cm

2) parkingi :

a)    kostka bet, brukowa gr. 8cm (barwa antracen) gr. 8cm,

b)    podsypka cem.-piaskowa gr. 5cm,

c)    podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie           gr. 15cm,

d)    warstwa piasku średnioziarnistego gr. 20cm

Nawierzchnię parkingów ograniczać będzie krawężnik uliczny, betonowy 15 x 30m.

Bilans nawierzchni

1.    jezdnia manewrowa z kostki brukowej-bet. gr. 8cm (szara)              202,33m2

2.    miejsca parkingowe z kostki brukowej-bet. gr. 8cm (antracen)        287,14m2

3.    pieszojezdnia z kostki brukowej-bet. gr. 8cm (czerwona)                 801,74m2

4.    chodniki z kostki brukowej-bet. gr. 6cm (czerwona)                            213,I3m2

 

3.1.10 Ogrodzenie.

Ogrodzenie wzdłuż zachodniej, północnej i południowej granicy terenu (od strony terenów zieleni i wzdłuż trybun) wysokości 1, 83m. Długości 330m, a także brama wysokości 1, 75m. szerokości 3,5m i furtka szerokości 1,5m

Ogrodzenie wzdłuż południowej granicy wg projektu Zieleń i Mała Architektura, natomiast od strony zachodniej i północnej wzdłuż przebiegu linii oświetlenia terenu szkoły.

Dla zabezpieczenia przed osuwaniem się uporządkowanej skarpy, zlokalizowanej wzdłuż południowej granicy działki należy wykonać zabezpieczenie podnóża skarpy z krawężnika drogowego.

 

3.1.11 Ławka gospodarcza – szt. 1 oraz 15 szt. koszy ozdobnych.

Ławka betonowa z siedziskiem drewnianym długość: 2m szerokość: 0,40m wysokość: 0,46m, kosze ośmiokątne z elementów betonowych z wymiennym wkładem metalowym lub plastikowym, poj. 70l, szerokość: 0,59m wysokość: 0,80m.

Ławka ustawiona na placyku gospodarczym przy osłonie śmietnikowej.

Kosze należy ustawić w rejonie wejść do budynków, poszczególnych boisk i trybun.

 

3.1.12 Trybuna stała dla 360 widzów usytuowana w południowej części Kompleksu Sportowego.

 

3.1.13 Oświetlenie terenu szkoły.

Oświetlenie wokół szkoły wykonane będzie oprawami typu Philips SGS lub równoważnymi z lampami sodowymi o mocy 70W na słupach wysokości 8m – 14 szt., parkingi i chodniki oświetlone będą oprawami typu parkowego z lampami sodowymi o mocy 70W na słupach wysokości 5m – 12 szt.

 

3.1.14 Nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej (wg projektu Zieleń i Mała Architektura). Przewidziano nasadzenie drzew, krzewów, żywopłotów i zasianie trawników.

 

3.2. Wyposażenie boisk wraz z montażem urządzeń.

3.2.1 Boisko do piłki nożnej.

Dwa komplety wyposażenia, w skład kompletu wchodzi:

a)    piłkochwyt zewnętrzny, aluminiowy wykonany z siatki PP bezwęzłowej o wysokości 6m, szerokości 10m;

b)    bramka piłkarska młodzieżowa z profilu aluminiowego owalnego 120x100mm o wymiarach 5m x 2m;

c)    siatka piłkarska wykonana z PE, kolorowa, grubość sznurka: 2,5mm szerokość siatki 5,15m, wysokość 2,05m, głębokość 80:150cm.

3.2.2 Kort do tenisa ziemnego.

Dwa słupki do tenisa typowe, profesjonalne - aluminiowe, wyposażone w urządzenie naciągowe wewnętrzne z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepnego, haki zaczepowe na przeciwległym słupku, w skład kompletu słupków wchodzi:

Siatka do tenisa biała, wykonana z PE grubość sznurka 2mm.

3.2.3 Boisko do piłki ręcznej.

Dwa komplety bramek do piłki ręcznej, w skład kompletu wchodzi:

a)    bramka do piłki ręcznej, aluminiowa o wymiarach 2m x 3m;

b)    siatka do bramki z łapaczem gł.0,8m, wykonana z PE, grubość sznurka: 2,5mm.

c)    piłkochwyt zewnętrzny, aluminiowy wykonany z siatki PP bezwęzłowej o wysokości 4m, szerokości 8m;

3.2.4 Boisko do koszykówki.

Dwa zestawy do koszykówki na zewnątrz, jednosłupowe o wysięgu ramienia 1,2m, mocowane na stałe do podłoża w skład jednego zestawu wchodzi:

a)    obręcz ocynkowana;

b)    siatka łańcuchowa;

c)    tablica epoksydowa o wym. 0,90m x 120m.

 

3.2.5 Boisko do siatkówki.

Dwa słupki do siatkówki - cynkowane ogniowo o wymiarach profilu stalowego 80mm x 80mm, stalowe, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu, w skład kompletu słupków wchodzi:

a)    urządzenie naciągowe;

b)    haki zaczepowe (przesuwne).

Siatka do siatkówki popularna biała, sznurki i naciągi polipropylenowe wymiary: 9,5m x 1m.

 

Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z zastrzeżeniami zawartymi w decyzjach i zezwoleniu na budowę, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji


Do pobrania (kliknij link):
Załącznik nr 7 do SIWZ  - dokumentacja projektowa (projekt budowlany, przedmiary, STWiOR) - ok. 113Mb

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-06-16 09:50:43 113,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_boiska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 09:50:43 399,7KB 442 razy
2 zal_1a_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 10:04:20 40,8KB 410 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-16 09:54:54 85,7KB
2 zmiana_ogloszenia_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 08:15:03 95,5KB
3 odp_pyt_1_zmiana_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-21 08:15:24 81,1KB
4 zmiana_ogloszenia_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 08:53:28 86,2KB
5 zmiana_siwz_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-28 08:54:28 74,7KB
6 odp_pyt_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-06-30 07:55:16 62,3KB
Wynik postępowania
1 wynik_boiska.pdf 2010-07-14 09:54:31 115,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 16-06-2010 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 14-07-2010 09:54