Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" i "Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku"

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku, do kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).

Okres wykorzystania kredytu do dnia 30 listopada 2010 r.,

Karencja w spłacie rat kapitałowych do 30 stycznia 2011 r.

Spłata kapitału: od dnia 31 stycznia 2011 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. w ratach miesięcznych:

2011 rok: 12 rat po 4.000 zł = 48.000 zł,
2012 rok: 12 rat po 4.000 zł = 48.000 zł,
2013 rok: 12 rat po 4.000 zł = 48.000 zł,
2014 rok: 12 rat po 4.000 zł = 48.000 zł,
2015 rok: 12 rat po 5.000 zł = 60.000 zł,
2016 rok: 12 rat po 25.000 zł = 300.000 zł,
2017 rok: 12 rat po 25.000 zł = 300.000 zł,
2018 rok: 12 rat po 25.000 zł = 300.000 zł,
2019 rok: 12 rat po 30.000 zł = 360.000 zł,
2020 rok: 11 rat po 40.000 zł i 1 rata 48.000 zł = 488.000 zł.

Spłatę odsetek w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych, począwszy od następnego miesiąca, w którym została podpisana umowa.

Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do 30.11.2010 r.

Wykorzystanie kredytu nastąpi  w formie przelewu na rachunek bieżący Zamawiającego: BS w Gryficach Oddz. Resko 32 9376 0001 0050 6515 2003 0002 , a udokumentowanie wykorzystania środków nastąpi w ciągu 60 dni od uruchomienia transzy.

Koszty przygotowania kredytu: 0zł

Prowizja bankowa od udzielonego kredytu: 0,0%

Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,

Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco,

Oprocentowanie i marża (odsetki):
- w celu przygotowania oferty (obliczania kosztów obsługi kredytu) należy posłużyć się stałą wartością stawki WIBOR 3M z dnia 18.06.2010r. powiększoną o stałą marżę banku.

- udzielony kredyt będzie spłacany w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. stawkę WIBOR 3M z notowania na 20 dzień każdego kolejnego miesiąca spłaty kredytu, poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane, powiększoną o stałą marżę banku.

DO POBRANIA:
Załącznik nr 9 do SIWZ - kliknij link (ok. 19Mb)

Załącznik nr 17 do SIWZ - kliknij link (ok. 20Mb)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-07-13 16:25:42 84,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_kredyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:25:42 156,8KB 182 razy
2 zal_1_do_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:27:09 107,2KB 176 razy
3 zal_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:27:21 96,3KB 207 razy
4 zal_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:27:36 668,6KB 170 razy
5 zal_6a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:27:55 408,1KB 173 razy
6 zal_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:28:19 728,2KB 167 razy
7 zal_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:30:21 770,8KB 172 razy
8 zal_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:31:47 2,4MB 172 razy
9 zal_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:33:51 2,4MB 169 razy
10 zal_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:35:34 6,1MB 172 razy
11 zal_13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:36:48 329,2KB 168 razy
12 zal_14.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:38:03 422,9KB 168 razy
13 zal_15.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:38:48 111,0KB 170 razy
14 zal_16.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:39:33 1,1MB 174 razy
15 zal_18.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:40:56 638,9KB 173 razy
16 zal_19.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:42:29 3,3MB 169 razy
17 zal_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:42:52 42,0KB 171 razy
18 zal_21.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 16:55:28 548,4KB 170 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-16 12:25:42 60,4KB
Wynik postępowania
1 informacja_wynik.pdf 2010-07-27 10:59:06 74,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 13-07-2010 16:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 27-07-2010 10:59