Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Resko do kwoty 4.290.000,00 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Resko do kwoty 4.290.000,00 zł (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).


1. Okres wykorzystania kredytu do dnia 20 grudnia 2010 r.,

2. Karencja w spłacie rat kapitałowych do 30 stycznia 2011 r.

3. Spłata kapitału: od dnia 31 stycznia 2011 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. w ratach miesięcznych:

2011 rok: 6 rat po 17.500 zł (miesiące I-VI) i 6  rat po 35.000 zł (miesiące VII – XII) = 315.000 zł,
2012 rok: 10 rat po 35.000 zł (miesiące I-IX) i 2 raty po 17.500 zł (miesiące XI-XII) = 385.000 zł,
2013 rok: 12 rat po 35.000 zł = 420.000 zł,
2014 rok: 12 rat po 35.000 zł = 420.000 zł,
2015 rok: 12 rat po 40.000 zł = 480.000 zł,
2016 rok: 12 rat po 40.000 zł = 480.000 zł,
2017 rok: 12 rat po 40.000 zł = 480.000 zł,
2018 rok: 12 rat po 40.000 zł = 480.000 zł,
2019 rok: 12 rat po 35.000 zł = 420.000 zł,
2020 rok: 11 rat po 35.000 zł  i 1 rata 25.000 zł = 410.000 zł.

4. Spłatę odsetek w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na podstawie dokumentów obciążeniowych, począwszy od następnego miesiąca, w którym została podpisana umowa.

5. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do 20.12.2010 r.,

6. Wykorzystanie kredytu nastąpi  w formie przelewu na rachunek bieżący Zamawiającego: BS w Gryficach Oddz. Resko 32 9376 0001 0050 6515 2003 0002

7. Koszty przygotowania kredytu: 0zł

8. Prowizja bankowa od udzielonego kredytu: 0,0%

9. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,

10. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,

11. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel „in blanco”,

12. Oprocentowanie i marża (odsetki):

a) w celu przygotowania oferty (obliczania kosztów obsługi kredytu)
należy posłużyć się stałą wartością stawki WIBOR 3M z dnia 20.09.2010r.
powiększoną o stałą marżę banku.

b) udzielony kredyt będzie spłacany w oparciu o oprocentowanie zmienne tj. stawkę WIBOR 3M z notowania na 20 dzień każdego kolejnego miesiąca spłaty kredytu, poprzedzającego rozpoczęcie okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki są naliczane i spłacane, powiększoną o stałą marżę banku.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, procedury przetargowej i warunków udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Załączniki do pobrania
(kliknij link prawym klawiszem myszki i wybierz opcję "Zapisz element docelowy jako..."):

Załącznik nr 9 do SIWZ (ok. 9 Mb)

Załącznik nr 10 do SIWZ (ok. 20Mb)

Załącznik nr 14 do SIWZ (ok. 25Mb)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-10-25 08:04:06 167,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_kredyt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 08:04:57 170,9KB 77 razy
2 zal_1_do_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 08:05:08 109,4KB 74 razy
3 zal_5_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 08:05:17 102,2KB 41 razy
4 zal_6_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 08:06:19 1,0MB 46 razy
5 zal_7_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 08:07:19 943,8KB 39 razy
6 zal_8_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 08:07:46 1,2MB 42 razy
7 zal_11_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 08:08:58 2,4MB 58 razy
8 zal_12_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 08:10:28 1,1MB 60 razy
9 zal_13_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 08:11:39 1,0MB 39 razy
10 zal_15_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 08:12:47 620,6KB 33 razy
11 zal_16_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 08:13:48 3,3MB 46 razy
12 zal_17_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 08:13:57 41,7KB 72 razy
13 zal_18_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 08:14:12 67,4KB 50 razy
14 zal_1_do_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-11-25 10:53:51 41,5KB 15 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-28 16:14:50 77,7KB
2 pyt_2_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-09 13:57:22 72,7KB
3 pyt_3_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-10 12:56:56 68,2KB
4 opinia_rio.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-11-24 09:29:05 302,6KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2010-12-01 12:15:46 114,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 25-10-2010 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Sobis 25-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 01-12-2010 12:15