Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa wiejskich wodociągów przesyłowo-rozdzielczych w Gminie Resko na odcinkach: Komorowo - Luboradz - Słowikowo - Policko - Resko oraz Ługowina - Święciechowo

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji na odcinkach : 1) Resko - Policko - Słowikowo - Luboradz - Komorowo,
2) Ługowina - Święciechowo.

3.1 Resko - Policko - Słowikowo - Luboradz - Komorowo: Budowana sieć ma na celu doprowadzenie wody do m. Komorowo z istniejącej sieci w m. Resko. W ramach zadania przewiduje się zasilenie z nowego wodociągu poszczególnych miejscowości na trasie projektowanego wodociągu tj. Policko, Słowikowo i Luboradz z zabezpieczeniem p.poż. ww. miejscowościach. Nowa sieć wodociągowa włączona będzie do istniejącej sieci, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, w chodniku ulicy Wojska Polskiego w Resku (dz. nr 2 obr. Miasto Resko: droga wojewódzka nr 152) gm. Resko (węzeł montażowy W1 - zgodnie z częścią graficzną opracowania)
 

Podstawowe parametry sieci wodociągowej:
1) wodociąg z rur fi 110 PCV o długości 6606 m,
2) wodociąg z rur fi 90 PCV o długości 1725 m,
3) wodociąg z rur de 50 PE o długości 137,5 m,
4) wodociąg z rur de 40 PE o długości 688 m,
5) hydrant ppoż. nadziemny Dn80mm - 13 kpl,
6) odejścia do przyłączy wodociągowych- 23 szt z rur PE De 32, o łącznej długości 519 m,
7) odejścia do przyłączy wodociągowych - 3 szt z rur PE De 50, o łącznej długości 2,5 m
8) studnia wodomierzowa Dn 1500 mm - 2 kpl,
9) studnia wodomierzowa Dn 1000 mm - 6 kpl,

3.1.1. Skrzyżowania wodociągów z przeszkodami terenowymi i obiektami inżynierskimi. Projektowane wodociągi wzdłuż swojej trasy w zakresie niniejszego opracowania krzyżują się z:
- kablami telekomunikacyjnymi istniejącymi i projektowanymi;
- wodociągami;
- kanalizacją sanitarną;
- kablami energetycznymi;

Trasa projektowanej sieci wodociągowej przebiega fragmentem w pasie drogi wojewódzkiej - ul. Wojska Polskiego w m. Resko. W chodniku ul. Wojska Polskiego, w rejonie budynku nr 34, nastąpi włączenie projektowanej sieci wodociągowej. Dalej sieć wodociągowa przebiegać będzie w pasie drogi wojewódzkiej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Planowana trasa wodociągu nie powoduje konieczności naruszenia nawierzchni jezdni. W pasie drogi wojewódzkiej, na terenie której przebiega projektowana sieć wodociągowa, zlokalizowane są sieci uzbrojenia podziemnego tj. kanalizacja sanitarna, sieci wodociągowe, kanalizacja teletechniczna oraz kable telekomunikacyjne. Trasa projektowanej sieci wodociągowej przebiega fragmentami na terenie działki nr 201/1 obr. Policko, stanowiącej własność PKP S.A.. Planowany wodociąg krzyżuje się w dwóch miejscach z linią kolejową relacji Worowo - Wysoka Kamieńska. Oba przekroczenia torów kolejowych projektuje się w rurach ochronnych metodą przecisku. Na terenie działki nr 201/1 obr. Policko zlokalizowana jest sieć uzbrojenia podziemnego tj. kable telekomunikacyjne. Zakres tych terenów obejmuje fragmenty sieci wodociągowej 011OPCV oraz 09OPCV usytuowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 152, na działkach nr 2 i 149 - obr. Miasto Resko oraz na terenie PKP - pod torami linii kolejowej Worowo - Wysoka Kamieńska w km 20,485 i 21,204 na działce nr 201/1 obr. Policko. Długość sieci wodociągowej o średnicy 011OPCV w pasie drogi wojewódzkiej wynosi L = 11,2 m; długość sieci o średnicy 011OPCV na terenie PKP wynosi L= 15,6 m a o średnicy 09OPCV L= 37,6 m. Łączna długość projektowanych sieci wodociągowych na terenie PKP wynosi 53,2 m. - Przejście wodociągu pod drogami o nawierzchni ulepszonej wykonać w rurach ochronnych metodą przecisku. Lokalizacja, średnice i długości rur ochronnych zgodnie z częścią graficzną opracowania. - Przejście wodociągiem 0110 PCV pod torami PKP zaprojektowano w rurze ochronnej przeciskowej de 200PE klasy PE100, SDR 17 PN 10 o długości 20,00 m. - Przejście wodociągiem 090 PCV pod torami PKP zaprojektowano w rurze ochronnej przeciskowej de 160PE klasy PE100, SDR 17 PN 10 o długości 20,00 m. Rury ochronne zostaną ułożone pod torami PKP metodą przecisku.

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w opracowaniu SIEĆ WODOCIĄGOWA PRZESYŁOWO-ROZDZIELCZA NA TRASIE RESKO - POLICKO - SŁOWIKOWO - LUBORADZ - KOMOROWO WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W M. LUBORADZ I POLICKO, GM. RESKO W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 152 (DZ. NR 2, 149 OBR. MIASTO RESKO) ORAZ POD TORAMI LINII KOLEJOWEJ WOROWO-WYSOKA KAM. W KM 20,485 i 21,204 (DZ. NR 201-1 OBR. POLICKO)

3.2 Sieć wodociągowa Ługowina - Święciechowo: Budowana sieć wodociągowa ma na celu doprowadzenie wody do m. Święciechowo z istniejącej sieci w m. Ługowina i likwidację istniejącej stacji wodociągowej w m. Święciechowo. Projektowany wodociąg 09OPCV od m. Ługowina zasilać będzie istniejący wodociąg o średnicy 08OPCV w miejscowości Święciechowo. Istniejący wodociąg w miejscowości Święciechowo należy odciąć od strony istniejącej hydroforni. Wodociąg przesyłowy od m. Ługowina do m. Święciechowo, zaprojektowano wzdłuż drogi komunikacyjnej łączącej obie miejscowości. Włączenie wodociągu zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej, w poboczu drogi Ługowina - Święciechowo (dz. nr 75 obr. Ługowina) w m. Ługowina, gm. Resko (węzeł montażowy W1 - zgodnie z częścią graficzną opracowania).

Podstawowe parametry sieci wodociągowej:
1) wodociąg z rur fi 90 PCV o długości 3000 m,
2) hydrant ppoż. nadziemny Dn80mm - 2 kpl,
3) odejścia do przyłączy wodociągowych - 3 szt z rur PE De 32 x 2,0 mm, o łącznej długości 45 m,
4) studnia wodomierzowa Dn 2500x1500xh1900 mm - 1 kpl,
5) studnia wodomierzowa Dn 500 mm - 1 kpl,

Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z zastrzeżeniami zawartymi w decyzjach i zezwoleniu na budowę, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2011-01-20 08:59:57 107,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Resko-Komorowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-01-20 08:59:57 429,4KB 478 razy
2 zal_7_do_siwz_dok_projektowa.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-01-20 09:03:05 41,8MB 407 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-07 12:38:45 79,2KB
2 pyt_2_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-09 13:40:55 53,8KB
3 pyt_3_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-02-15 14:36:31 53,0KB
4 pyt_4_odp.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-02-16 07:28:56 15KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_wynik.pdf 2011-03-01 12:47:39 1,2MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 20-01-2011 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 01-03-2011 12:47