Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obsługa bankowa budżetu Gminy Resko w latach 2011-2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Resko i jednostek organizacyjnych gminy, a w szczególności:

 1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy w formie elektronicznej (w złotych polskich, w EURO oraz innych walutach wymienialnych- w razie potrzeby);

 2. realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej,a w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej- realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 14.00, najpóźniej w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja złożona została po godz. 14.00;

 3. zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej;

 4. realizacja wpłat i wypłat gotówkowych w oddziale lub punkcie kasowym na terenie miasta Resko (średniomiesieczna ilość operacji: Gmina Resko ok.1200, Ośrodek Pomocy Społecznej ok 470);

 5. wydawanie książeczek czekowych jednostkom organizacyjnym;

 6. gotowość do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, na podstawie uchwały budżetowej na dany rok, w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania. Zamawiający wymaga jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym poza stałą marżą banku oraz jednorazową prowizją za uruchomienie kredytu. Wykonawca udzieli każdej kwoty kredytu w rachunku bieżącym o jaką wniesie zamawiający, jednak nie więcej niż 1 mln zł (jeden milion złotych) w roku 2011, a w latach 2012-2015 do wysokości określonej w uchwale budżetowej na lata 2012-2015;

 7. nieodpłatne świadczenie następujących usług bankowych:

  1. sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku;

  2. wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń;

  3. bezpłatna realizacja wszystkich przelewów w ramach rachunków w banku;

  4. zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej niezwłocznie w Urzędzie Miejskim w Resku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Resko, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników;

  5. zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych.

 8. możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (również typu overnight (tygodniowe, miesięczne));

 9. zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w innych bankach niż bank wykonawcy.

  1. Wymagania stawiane Wykonawcy przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową:

   1. wykonawca zapewni wykonanie czynności związanych z obsługą kasową (realizacja wpłat i wypłat gotówkowych) budżetu Gminy Resko oraz jednostek organizacyjnych w dni robocze w godz. od 9 – 15.

   2. wykonawca będzie posiadał oddział banku bądź placówki lub też inną zastępczą obsługę kasową na terenie miasta Resko;

   3. wykonawca zapewni dokładny opis operacji bankowych zawartych w wyciągach bankowych, zwłaszcza dotyczących wpływów na rachunki Gminy;

   4. wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu zawiadomienia o stanie rachunków na koniec każdego roku kalendarzowego.

  2. Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:

   1. w zakresie budżetu Gminy Resko:

    1. rachunek bieżący podstawowy

    2. rachunki pomocnicze

    3. rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

    4. rachunek sum depozytowych

   2. w zakresie jednostek budżetowych: Rachunek bieżący następujących jednostek budżetowych:

    1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku

    2. Szkoła Podstawowa w Resku

    3. Szkoła Podstawowa w Starogardzie

    4. Szkoła Podstawowa w Łabuniu Wielkim

    5. Szkoła Podstawowa w Łosośnicy

    6. Zespół Szkół w Resku

    7. Gimnazjum w Resku

    8. Przedszkole Miejskie w Resku

   3. rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych następujących jednostek organizacyjnych:

    1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku

    2. Szkoła Podstawowa w Resku

    3. Szkoła Podstawowa w Starogardzie

    4. Szkoła Podstawowa w Łabuniu Wielkim

    5. Szkoła Podstawowa w Łosośnicy

    6. Zespół Szkół w Resku

    7. Gimnazjum w Resku

    8. Przedszkole Miejskie w Resku

   4. rachunki pomocnicze dla jednostki organizacyjnej gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2011-06-16 14:28:55 86,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-16 14:49:00 208,2KB 79 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-22 08:54:30 48,9KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_wybor_oferty.pdf 2011-06-24 12:56:25 110,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 16-06-2011 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 16-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 24-06-2011 12:56