Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Łabuniu Wielkim

1.    W ramach przedmiotu zamówienia obejmującego roboty budowlane w budynku należy wykonać:

a)    rozbiórka dachówki

b)    rozbiórka instalacji odgromowej na dachu

c)    rozbiórka łacenia

d)    rozbiórka kominków wentylacyjnych

e)    przemurowanie, tynkowanie i malowanie kominów ponad dachem (sztuk 5)

f)     wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu (krokwie, płatwie około 85 m)

g)    demontaż i montaż masztu antenowego, oraz wiatrowskazu

h)   montaż foli PE wstępnego krycia

i)     wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachodachówki powlekanej (blacha stalowa powlekana z rdzeniem gr. 0,50 mm o powłoce poliestrowej gr. 35 μm, długość modułu 350 mm, wys. profilu 30 mm, wys. przetłoczenia 15 mm) na dachu budynku Szkoły Podstawowej

j)     montaż nowych wyłazów dachowych (6 sztuk)

k)    montaż nowych kominków wentylacyjnych (9 sztuk)

l)     montaż nowej instalacji odgromowej na dachu, wykonanie uziomów w gruncie poprzez montaż bednarki ocynkowanej w obwodzie całego budynku na głębokości 0,5  m p.p.t., podłączenie wykonanego uziomu w gruncie do istniejących zwodów instalacji odgromowej, oraz badania elektryczne instalacji odgromowej

m)  montaż nowych ław kominiarskich i drabinek przy kominach (przy 5 kominach)

n)   montaż nowych płotków przeciwśniegowych

o)    wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej

p)    utylizacja materiałów rozbiórkowych

Materiały stalowe pozyskane z demontażu np. instalacji odgromowej złożyć w miejscu wskazanym przez zarządcę obiektu.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, Przedmiar Robót – załącznik nr 9, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (w części dotyczącej przedmiotu zamówienia)– załącznik nr 10 oraz Projekt Budowlany (w części dotyczącej przedmiotu zamówienia) – załącznik nr 11

3.    Zakres rzeczowy zadania określa SIWZ, natomiast projekt budowlany oraz przedmiar robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

4.    Wymagany okres rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, a na zainstalowane urządzenia gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę od daty odbioru końcowego, ale nie krócej niż 24 miesiące.

5.    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w kosztorysie budowlanym, odpowiadającym zapisom SIWZ i przedmiarowi robót – stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty cenowej kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą wartości elementów.  Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie otrzymanego przedmiaru robót.

Uwaga: jeżeli zapisy projektu budowlanego i przedmiaru robót różnią się od siebie – przy sporządzaniu wyceny ofertowej należy kierować się zapisami SIWZ i przedmiaru robót, a projekt budowlany należy traktować jako pomocniczy, określający parametry wbudowywanych materiałów oraz opisujący technologie wykonania zadania.

6.    Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych, spełniających wymagania jakościowe, bezpieczeństwa, zgodne z normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), jak również z przepisami dotyczącymi certyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).

7.    Zaleca się, aby każdy z wykonawcówdokonał oględzin miejsca budowy, celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do ocenyi wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca.

8.  Termin wykonania robót: do 30.11.2011r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2011-08-11 12:16:16 99,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_dach_Labun.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-11 12:16:16 317,3KB 152 razy
2 zal_9_Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-11 12:16:27 41,6KB 704 razy
3 zal_10_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-11 12:16:38 294,3KB 215 razy
4 zal_11_projekt_SP_LABUN_dach.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-08-11 12:17:44 3,6MB 130 razy
Wynik postępowania
1 wynik_uniewaznienie.pdf 2011-08-26 10:38:45 43,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 11-08-2011 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 26-08-2011 10:38