Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Iglice

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych, polegających na przebudowie i termomodernizacji istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej i montażem wyposażenia w miejscowości Iglice. \

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, które obejmują w szczególności:

A. Roboty budowlane murowe - wykonać przebudowę i kompleksową termomodernizację budynku. W zakresie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić demontaż oraz montaż instalacji teleinformatycznej oraz alarmowej, zamontować nową skrzynkę teleinformatyczną licującą się z elewacją frontową. Dokonać demontażu, pomalować oraz zamontować maszt antenowy. Przewód antenowy od masztu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (ok. 20m) prowadzić w bruździe. Zamontować w istniejący komin wkład kominowy (kompletny zestaw) z blachy kwasoodpornej dwupłaszczowej. Okna wykonać w kolorze białym, sufit podwieszany tylko w aneksie kuchennym i WC.

B. Instalacje sanitarne - wykonać instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku. Wykonać nową kotłownie (piec na biomasę, ekogroszek) wraz z instalacją centralnego ogrzewania - po montażu urządzeń należy dokonać stosownych badań i prób potwierdzonych odpowiednimi protokołami. Budynek wyposażony będzie w wentylacje grawitacyjną wspomaganą mechanicznie w pomieszczeniach WC, w sali głównej zastosować wywietrzaki hybrydowe umieszczone w stropodachu budynku (z podłączeniem do energii elektrycznej).

C. Instalacje elektryczne - wykonać tablice rozdzielcze, instalację elektryczną, oraz instalację odgromową. Wykonać oświetlenie zewnętrzne nad wejściem głównym, do kotłowni oraz na elewacjach bocznych zaopatrzonych w czujniki ruchu, w sali głównej oświetlenie wykonać w oprawach nastropowych. Instalację doprowadzić do wszystkich instalowanych urządzeń wymagających źródła zasilania. Należy wykonać stosowne badania elektryczne w/w instalacji.

D. Odnawialne źródło energii do celów grzewczych - należy zamontować pompę ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania typu powietrze / woda, jednofunkcyjną o mocy 14 kW umieszczoną na zewnątrz budynku świetlicy. Po montażu urządzenia należy dokonać stosownych badań i prób potwierdzonych odpowiednimi protokołami.

E. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Iglicach - patrz rozdz. 3, pkt E SIWZ

F. Wykonanie kosztorysu powykonawczego w 2 egzemplarzach.

G. Wykonanie świadectw energetycznych w 2 egzemplarzach.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach techniczno - użytkowych, zgodnie z treścią rozdziału 4, pkt 2, ppkt b) SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 6, Przedmiar Robót - załącznik nr 7 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-04-04 15:08:17 304,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_iglice.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-04-04 15:08:17 668,3KB 171 razy
2 zal_6_projekt_iglice.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-04-04 15:08:28 7,9MB 129 razy
3 zal_7_przedmiar_iglice.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-04-04 15:08:46 517,8KB 132 razy
4 zal_8_stwior_iglice.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-04-04 15:08:53 10,5MB 67 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_SIWZ_zal_nr5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-04-10 11:24:16 372,6KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-05-04 10:07:55 226,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 04-04-2012 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 04-05-2012 10:07