Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa i remont wraz ze zmianą użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę oraz odbudowa małego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łagiewniki

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych, polegających na przebudowie, remoncie, termomodernizacji wraz ze zmianą użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę. Inwestycja dotyczy również rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego, a następnie jego odbudowy na wzór pierwotnego, zachowując jego kształt i parametry.

Na przedmiotowym terenie należy wykonać utwardzony dojazd i dojście do budynków, taras przy budynku świetlicy, 10 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych, miejsce gromadzenia odpadów stałych, małą oczyszczalnię ścieków oraz naziemny zbiornik gazu wraz z przyłączem do budynku świetlicy jako źródła c.o. i c.w.u.

Wykonać ogólne prace porządkowe i zabiegi pielęgnacyjne istniejącej zieleni wraz z uzupełnieniem i wykonaniem trawników. Naziemny zbiornik i miejsce gromadzenia odpadów stałych należy ogrodzić. Istniejące studnie należy uszczelnić i obniżyć do poziomu terenu.

Budynek świetlicy należy wyposażyć w instalacje elektryczną, kanalizacji sanitarnej, instalację wodociągową, centralnego ogrzewania, gazową oraz pompy ciepła. Natomiast budynek gospodarczy wyposażyć w instalację elektryczną, kanalizacji sanitarnej i wodociągową.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać:
a) Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach: wyszczególnienie w treści SIWZ rozdz. 3, pkt 2, lit a)
b) Wyposażenie placu zabaw i terenu zieleni: - huśtawka zwykła podwójna; - huśtawka ważka podwójna z rury; - piaskownica; - karuzela koszyczkowa; - zestaw wieżowy (dwie duże wieże z daszkami, schody, pomost, zjeżdżalnia ze stali kwasoodpornej, ścianka wspinaczkowa, krata z łańcucha); - ławki bez oparcia; - kosze na śmieci; - oświetlenie terenu. Wyżej wymienione elementy placu zabaw należy rozmieścić z zachowaniem wymiarów i stref ochronnych wskazanych w projekcie budowlano - wykonawczym. W przypadku zastosowania elementów wyposażenia o wymiarach większych należy zachować strefy bezpieczeństwa wskazane przez producenta. Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń należy skonsultować z Zamawiającym.

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym.

Dodatkowo należy wykonać dokumentację powykonawczą geodezyjną (4 egz.), świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku świetlicy (2 egz.) i kosztorysy powykonawcze (2 egz.).

Zdemontowane elementy Wykonawca ma obowiązek zutylizować we własnym zakresie.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach techniczno - użytkowych, zgodnie z treścią rozdziału 4, pkt 2, ppkt b) SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 6 do SIWZ, Przedmiar Robót - załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 do SIWZ.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-04-26 09:17:55 210,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-04-26 09:17:55 684,5KB 113 razy
2 zal_6_projekt_lagiewniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-04-26 09:33:39 13,4MB 72 razy
3 zal_7_przedmiar_lagiewniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-04-26 09:33:47 29,4MB 68 razy
4 zal_8_STWiOR_Lagiewniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2012-04-26 09:34:12 969,6KB 63 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 12:32:22 122,1KB
2 zal_do_zawiadomienia_SCHEMAT_POMPY_CIEPA_A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 12:32:39 181,4KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-05-17 14:35:45 275,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 26-04-2012 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 26-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 17-05-2012 14:35