Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2021r. do 31.12.2022r. Łukasz Sobis 2020-12-03 10:43:59
W dniu 1 grudnia 2020 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska"- o ustanowieniu stron postępowania, w postępowaniu administracyjny, w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. nr 248/2 obręb Policko" Mateusz Jaworski 2020-12-01 19:32:16
W dniu 1 grudnia 2020 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska"- strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. nr 248/2 obręb Policko" Mateusz Jaworski 2020-12-01 19:31:02
Informacja Mateusz Jaworski 2020-12-01 15:01:11
WiK Resko Sp. z o.o Przetarg nieograniczony: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Przemysław z przesyłem ścieków do m. Starogard wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-12-01 14:55:29
Przebudowa oraz budowa drogi przy przedszkolu miejskim w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2020-12-01 14:40:06
Przebudowa oraz budowa drogi przy przedszkolu miejskim w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2020-12-01 14:39:58
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RESKO ZA ROK 2019 Mateusz Jaworski 2020-11-30 11:20:48
Obwieszczenie SKO o wydanie decyzji z 3.11.2020 utrzymującej w całości w mocy decyzji Burmistrz Nowogardu nr. 14/2020 z 04.06.2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Mateusz Jaworski 2020-11-27 10:54:26
Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 240, w miejscowości Policko, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-11-26 20:21:54
Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn.: Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem w miejscowości Taczały, Łukasz Sobis 2020-11-26 14:37:34
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w roku 2021: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2020-11-26 14:29:10
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2021 Łukasz Sobis 2020-11-26 14:26:59
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2021 Łukasz Sobis 2020-11-26 14:26:22
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w roku 2021: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica Łukasz Sobis 2020-11-26 14:22:43
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w roku 2021: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica Łukasz Sobis 2020-11-26 14:21:59
WiK Resko Sp. z o.o Przetarg nieograniczony: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Przemysław z przesyłem ścieków do m. Starogard wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-11-26 14:19:38
WiK Resko Sp. z o.o Przetarg nieograniczony: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Przemysław z przesyłem ścieków do m. Starogard wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-11-26 14:19:28
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego: prowadzenie w roku 2021 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2020-11-26 14:15:18
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego: prowadzenie w roku 2021 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2020-11-26 14:14:31
CK.271.3.20 Centrum Kultury w Resku: Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowę części budynku wraz z przebudową instalacji źródła ciepła, przebudową wewnętrzną instalacji wodociągowej i gazowej wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi, przebudową instalacji elektrycznej wraz z zasileniem pompy ciepła budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 16 w Resku Łukasz Sobis 2020-11-26 12:51:12
Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 145, w miejscowości Łabuń Wielki, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-11-25 00:42:56
Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 124, 131, 135 i 381/4 w miejscowości Policko, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-11-25 00:41:26
WiK Resko Sp. z o.o Przetarg nieograniczony: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Przemysław z przesyłem ścieków do m. Starogard wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-11-24 14:48:28
Odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko Łukasz Sobis 2020-11-24 14:35:58
Odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko Łukasz Sobis 2020-11-24 14:35:52
OSP Resko: Ponownie ogłoszony: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-11-24 11:46:03
W dniu 19 listopada 2020 r. zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (S-IN-205) na działce o numerze ewidencyjnym 26, obręb Sosnówko, gmina Resko przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" Mateusz Jaworski 2020-11-19 14:38:27
Przebudowa oraz budowa drogi przy przedszkolu miejskim w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2020-11-19 13:34:25
Przebudowa oraz budowa drogi przy przedszkolu miejskim w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2020-11-19 13:34:01
Przebudowa oraz budowa drogi przy przedszkolu miejskim w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2020-11-19 13:33:02
Przebudowa dróg ul. Leśnej i ul. Zachodniej w m. Resko oraz drogi w m. Łosośnica, Gmina Resko Łukasz Sobis 2020-11-19 11:32:21
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2021r. do 31.12.2022r. Łukasz Sobis 2020-11-19 09:33:57
WiK Resko Sp. z o.o Przetarg nieograniczony: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Przemysław z przesyłem ścieków do m. Starogard wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-11-18 09:30:42
WiK Resko Sp. z o.o Przetarg nieograniczony: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Przemysław z przesyłem ścieków do m. Starogard wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-11-18 09:29:14
WiK Resko Sp. z o.o Przetarg nieograniczony: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Przemysław z przesyłem ścieków do m. Starogard wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-11-18 09:29:05
OSP Resko: Ponownie ogłoszony: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-11-17 14:31:00
OSP Resko: Ponownie ogłoszony: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-11-17 14:30:46
OSP Resko: Ponownie ogłoszony: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-11-17 14:30:39
OSP Resko: Ponownie ogłoszony: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-11-17 14:30:28