Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogard, Iglice, Lubień Dolny, oraz ul. Wąska, ul. 1-go Maja, ul. Krzywa w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2020-11-17 13:01:57
Informacja Łukasz Sobis 2020-11-17 12:47:38
Informacja Łukasz Sobis 2020-11-17 12:47:26
Informacja Łukasz Sobis 2020-11-17 12:47:11
Informacja Łukasz Sobis 2020-11-17 12:46:51
Informacja Łukasz Sobis 2020-11-17 12:46:38
Informacja Łukasz Sobis 2020-11-17 12:46:01
Zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 253; 295/4; 274 obręb Policko, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-11-16 14:56:00
podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o wydaniu w dniu 12 listopada 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 253; 295/4; 274 obręb Policko, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-11-16 14:54:32
Przebudowa dróg ul. Leśnej i ul. Zachodniej w m. Resko oraz drogi w m. Łosośnica, Gmina Resko Łukasz Sobis 2020-11-12 13:49:47
WiK Resko Sp. z o.o Przetarg nieograniczony: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Przemysław z przesyłem ścieków do m. Starogard wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-11-12 13:18:25
WiK Resko Sp. z o.o Przetarg nieograniczony: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Przemysław z przesyłem ścieków do m. Starogard wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-11-12 13:18:14
CK.271.3.20 Centrum Kultury w Resku: Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowę części budynku wraz z przebudową instalacji źródła ciepła, przebudową wewnętrzną instalacji wodociągowej i gazowej wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi, przebudową instalacji elektrycznej wraz z zasileniem pompy ciepła budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 16 w Resku Łukasz Sobis 2020-11-10 13:48:58
CK.271.3.20 Centrum Kultury w Resku: Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowę części budynku wraz z przebudową instalacji źródła ciepła, przebudową wewnętrzną instalacji wodociągowej i gazowej wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi, przebudową instalacji elektrycznej wraz z zasileniem pompy ciepła budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 16 w Resku Łukasz Sobis 2020-11-10 13:47:15
Przebudowa dróg ul. Leśnej i ul. Zachodniej w m. Resko oraz drogi w m. Łosośnica, Gmina Resko Łukasz Sobis 2020-11-09 09:34:50
Ponownie ogłoszony: Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2020-11-05 11:34:11
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody w m. Krosino do m. Naćmierz i Przemysław; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Naćmierz wraz z przesyłem ścieków do m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-11-05 10:08:59
OSP Resko: Ponownie ogłoszony: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-11-04 15:19:03
OSP Resko: Ponownie ogłoszony: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-11-04 15:18:38
Zawiadamiam, że w dniu 2 listopada 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerach ewidencyjnych 6/1 i 7 w miejscowości Łabuń Mały, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-11-04 14:35:40
Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o wydaniu w dniu 2 listopada 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerach ewidencyjnych 6/1 i 7 w miejscowości Łabuń Mały, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-11-04 14:34:35
Przebudowa dróg ul. Leśnej i ul. Zachodniej w m. Resko oraz drogi w m. Łosośnica, Gmina Resko Łukasz Sobis 2020-11-04 13:26:30
Przebudowa dróg ul. Leśnej i ul. Zachodniej w m. Resko oraz drogi w m. Łosośnica, Gmina Resko Łukasz Sobis 2020-11-04 13:26:20
Przebudowa dróg ul. Leśnej i ul. Zachodniej w m. Resko oraz drogi w m. Łosośnica, Gmina Resko Łukasz Sobis 2020-11-04 13:26:11
"Gmina Resko informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko", która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Mateusz Jaworski 2020-11-04 07:39:34
"Gmina Resko informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko", która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Mateusz Jaworski 2020-11-04 07:37:57
"Gmina Resko informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko", która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Mateusz Jaworski 2020-11-04 07:37:35
Mateusz Jaworski 2020-11-03 13:23:08
Mateusz Jaworski 2020-11-03 12:13:44
Przebudowa dróg ul. Leśnej i ul. Zachodniej w m. Resko oraz drogi w m. Łosośnica, Gmina Resko Łukasz Sobis 2020-11-03 12:13:21
Informacje COVID-19 (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2020-11-03 12:09:52
Informacja Mateusz Jaworski 2020-11-03 08:31:02
Zawiadamiam, że w dniu 2 listopada 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o wydaniu w dniu 30 października 2020 r. decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 58 w obrębie Łabuń Mały, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-11-02 12:26:45
podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o wydaniu w dniu 30 października 2020 r. decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 58 w obrębie Łabuń Mały, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-11-02 12:25:47
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA 2020 ROK - Październik 2020 Mateusz Jaworski 2020-10-30 11:31:53
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA 2020 ROK - Październik 2020 Mateusz Jaworski 2020-10-30 11:31:20
W dniu 29 października 2020 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska"- o ustanowieniu stron postępowania, w postępowaniu administracyjny, w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Radowo ? Węgorzyno ? Brzeźniak na odcinku od km 0+000 do km ok. 3+500 - etap I: Przebudowa odcinka drogi od km 0+040 do km 0+955 na działkach nr 309/3, 320/2, 347/2, 347/3, 360/1 położonych w obrębie Resko, gm. Resko" oraz "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Radowo - Borkowo - Węgorzyno - Brzeźniak na odcinku od km 0 + 955 do km 3 + 480 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzyskaniem decyzji ZRiD" Mateusz Jaworski 2020-10-29 12:56:22
W dniu 29 października 2020 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska"- strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Radowo ? Węgorzyno ? Brzeźniak na odcinku od km 0+000 do km ok. 3+500 - etap I: Przebudowa odcinka drogi od km 0+040 do km 0+955 na działkach nr 309/3, 320/2, 347/2, 347/3, 360/1 położonych w obrębie Resko, gm. Resko" oraz "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4314Z Resko - Radowo - Borkowo - Węgorzyno - Brzeźniak na odcinku od km 0 + 955 do km 3 + 480 wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzyskaniem decyzji ZRiD" Mateusz Jaworski 2020-10-29 12:54:30
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za III kwartał 2020 roku Mateusz Jaworski 2020-10-28 10:46:50
Informacja Mateusz Jaworski 2020-10-28 08:48:33