Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
POLOWANIE Knieja Szczecin 2023 Mateusz Jaworski 2023-01-03 10:43:25
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 2 stycznia 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Lubień Dolny, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2023-01-02 13:13:53
W dniu 2 stycznia 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Retencja Korytowa - Program Nawodnień Rolniczych" w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? CZEŚĆ NR 6" Mateusz Jaworski 2023-01-02 13:12:06
W dniu 2 stycznia 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Lubień Dolny, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2023-01-02 13:10:27
Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu na realizację w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" Łukasz Sobis 2022-12-30 09:15:34
Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu na realizację w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" Łukasz Sobis 2022-12-30 09:15:18
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich" - Łosośnica Łukasz Sobis 2022-12-30 09:10:04
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich" - Łosośnica Łukasz Sobis 2022-12-30 09:09:11
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2023 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2022-12-30 09:03:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa istniejących budynków Komisariatu Policji wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia garażu w piwnicy na szatnię, budowa kotłowni kontenerowej gazowej, budowa garażu wolnostojącego, inwestycja na terenie działki nr ewid. 345/4 i części działki nr ewid. 345/3 obręb Resko Mateusz Jaworski 2022-12-20 13:14:10
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz.2000) zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2022 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-12-15 14:44:23
AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI NA 2022 ROK -PAŹDZIERNIK Mateusz Jaworski 2022-12-15 10:45:37
Mateusz Jaworski 2022-12-15 09:55:44
ROZPORZĄDZENIE NR 17 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Mateusz Jaworski 2022-12-14 08:57:26
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 16/2022 z dnia 02 listopada 2022 r. Mateusz Jaworski 2022-12-14 08:56:42
POLOWANIE Żubr Szczecin 2022-2023 II Mateusz Jaworski 2022-12-09 14:38:06
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz.2000 ze. zm.) zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2022 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Lubień Dolny, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-12-08 11:22:07
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz.2000 ze. zm.) zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2022 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Lubień Dolny, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-12-08 11:21:22
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krosino, gm. Resko Mateusz Jaworski 2022-12-08 11:02:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa istniejącego budynku komisariatu policji wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia garażu w piwnicy na szatnię, budowa kotłowni kontenerowej gazowej, budowa garażu wolnostojącego, inwestycja na terenie działki nr ewid. 345/4 obręb Resko Mateusz Jaworski 2022-12-08 10:08:28
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Resku Mateusz Jaworski 2022-12-07 12:33:03
Lista kandydatów, którzy złożyli aplikację na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Resku Mateusz Jaworski 2022-12-07 12:25:58
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2023 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2022-11-24 12:39:41
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" Łukasz Sobis 2022-11-24 10:06:44
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" Łukasz Sobis 2022-11-24 10:06:25
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica" Łukasz Sobis 2022-11-24 10:04:49
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica" Łukasz Sobis 2022-11-24 10:04:00
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 23 listopada 2022 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Łubień Dolny, gmina Resko". Łukasz Sobis 2022-11-23 13:31:11
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 23 listopada 2022 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce "informacje o postępowaniach administracyjnych" - strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Łubień Dolny, gmina Resko". Łukasz Sobis 2022-11-23 13:30:34
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 23 listopada 2022 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn:- "informacje o postępowaniach administracyjnych", o ustanowieniu stron postępowania w postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Łubień Dolny, gmina Resko". Łukasz Sobis 2022-11-23 13:29:26
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 23 listopada 2022 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Łubień Dolny, gmina Resko". Łukasz Sobis 2022-11-23 13:28:22
Mateusz Jaworski 2022-11-17 12:07:56
I n f o r m a c j a dotycząca wyniku przetargu odbytego w dniu 09.11.2022 r. Łukasz Sobis 2022-11-16 10:10:55
ROZPORZĄDZENIE NR 16/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Łukasz Sobis 2022-11-08 14:07:36
W Y K A Z Nr 2/2022 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia położonych w obrębie miasta Reska Łukasz Sobis 2022-11-08 14:06:15
Zarządzenie Nr 662 Burmistrza Reska z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2023 r." Mateusz Jaworski 2022-11-07 10:22:12
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za III kwartał 2022r Mateusz Jaworski 2022-11-07 07:25:17
POLOWANIE Knieja Resko 2022-2023 Mateusz Jaworski 2022-11-04 13:27:51
POLOWANIE Cyranka Szczecin 2022-2023 Mateusz Jaworski 2022-11-04 13:27:23
Mateusz Jaworski 2022-11-04 12:16:06