Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wynik otwartego nabóru na partnera spoza sektora finansów publicznych - organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej. Łukasz Sobis 2023-12-14 14:29:03
UCHWAŁA NR 50.93.9.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Resko na 2024 rok Mateusz Jaworski 2023-12-14 09:01:33
UCHWAŁA NR 50.93.10.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Resko na 2024 rok Mateusz Jaworski 2023-12-14 09:00:48
UCHWAŁA NR 50.93.11.2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2024 ? 2035 Mateusz Jaworski 2023-12-14 09:00:00
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 20.12.2023 r. Mateusz Jaworski 2023-12-13 15:06:55
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 13 grudnia 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych nr 413/1, 413/3, 413/5, 415/12, dr 414 w obrębie Iglice w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2023-12-13 14:22:26
Mariola Słodkowska - starszy inspektor ds. oświaty i ochrony zdrowia 30.11.2023 Mateusz Jaworski 2023-12-13 07:21:45
Maja Błaszczyk - podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi 30.11.2023 Mateusz Jaworski 2023-12-13 07:20:46
wykaz 3 z 2023 dzierżawa i użyczenie Mateusz Jaworski 2023-12-12 10:04:46
wykaz 3 z 2023 dzierżawa i użyczenie Mateusz Jaworski 2023-12-12 09:44:48
Wyniki naboru na stanowisko pomoc opiekuna dziecięcego Żłobka miejskiego w Resku (WOŹNA) Mateusz Jaworski 2023-12-12 09:20:00
Wyniki naboru na stanowisko opiekuna dziecięcego Żłobka miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2023-12-12 09:06:00
Mateusz Jaworski 2023-12-11 09:07:21
ZARZĄDZENIE NR 321/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Mateusz Jaworski 2023-12-11 09:06:30
Mateusz Jaworski 2023-12-11 09:06:05
Zarządzenia Wojewody (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-12-11 09:05:51
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESKA z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 296/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Mateusz Jaworski 2023-12-11 09:04:44
Obwieszczenia Burmistrza (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-12-11 09:03:45
Wybory Samorządowe 2024 (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-12-11 09:02:42
Wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzone na dzień 15 (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-12-11 09:00:58
OBWIESZCZENIE PUBLICZNE Zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2023 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa stacji regazyfikacji LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Mateusz Jaworski 2023-12-08 14:19:14
rokowania III sprzedaż dz. 325_4 Resko. Mateusz Jaworski 2023-12-08 13:03:28
przetarg II sprzedaż dz. 242_17, 242_16, Resko i dz 259_1 Stara Dobrzyca Mateusz Jaworski 2023-12-08 13:03:01
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Łukasz Sobis 2023-12-07 12:11:34
Postanowienie SR w Łobzie o syg. akt I Ns 264/22 Mateusz Jaworski 2023-12-06 07:16:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ?Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Dzierżona i Górna w miejscowości Resko?, inwestycja na terenie działek nr ewid. 196, 197, 696 obręb Resko Mateusz Jaworski 2023-12-06 07:13:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ?Przebudowa oraz budowa drogi w miejscowości Naćmierz, gm. Resko wraz z infrastrukturą techniczną?, inwestycja na terenie działek nr ewid. 13, 15, 17, 18, 20/4, 20/16 obręb Naćmierz Mateusz Jaworski 2023-12-06 07:12:48
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2023-12-05 14:35:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ?Przebudowa oraz budowa drogi w miejscowości Resko, ul. Gdańska wraz z infrastrukturą techniczną?, inwestycja na terenie działek nr ewid. 266/2, 277, 298, 301, 492/2, 767/14 obręb Resko, gmina Resko Mateusz Jaworski 2023-12-04 07:13:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ?Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Iglice, gm. Resko wraz z infrastrukturą techniczną?, inwestycja na terenie działek nr ewid. 9/5, 9/6, 12/2, 17, 71, 73, 113/2, 383, 389/1, 390/18, 390/19, 391/1, 392/1, 392/5, 399 obręb Iglice, gmina Resko Mateusz Jaworski 2023-12-04 07:13:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ?Przebudowa i budowa drogi powiatowej w miejscowości Iglice wraz z infrastrukturą techniczną?, inwestycja na terenie działek nr ewid. 12/2, 12/3, 12/4, 14/1, 14/3, 75/2, 75/3, 389/2, 390/7, 390/18, 392/5, 393, 394, 395, 397/8, 397/14, 402, 403 obręb Iglice, gmina Resko Mateusz Jaworski 2023-12-04 07:12:18
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2023-11-29 09:33:58
Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie zatrudnienia socjalnego w centrum integracji społecznej w roku 2024" Łukasz Sobis 2023-11-23 12:04:50
Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na wsparcie realizacji w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa miejsca aktywizacji w Łosośnicy" Łukasz Sobis 2023-11-22 14:51:50
Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na wsparcie realizacji w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa miejsca aktywizacji w Resku" Łukasz Sobis 2023-11-22 14:48:39
Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na wsparcie realizacji w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa miejsca aktywizacji w Starej Dobrzycy" Łukasz Sobis 2023-11-22 14:44:54
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - OPIEKUNA DZIECIĘCEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W RESKU Mateusz Jaworski 2023-11-22 12:16:16
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - POMOC OPIEKUNA DZIECIĘCEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W RESKU (WOŹNA) Mateusz Jaworski 2023-11-22 12:14:20
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - POMOC OPIEKUNA DZIECIĘCEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W RESKU (WOŹNA) Mateusz Jaworski 2023-11-22 12:11:27
Sprostowanie Obwieszczenia Mateusz Jaworski 2023-11-22 11:00:05