Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody w m. Krosino do m. Naćmierz i Przemysław; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Naćmierz wraz z przesyłem ścieków do m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-10-20 12:45:07
Zawiadamiam, że w dniu 20 października 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 11 obręb Łabuń Mały, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-10-20 09:12:51
Zawiadamiam, że w dniu 16 października 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 253; 295/4; 274 obręb, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-10-19 07:21:13
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację w roku 2020 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem w miejscowości Taczały" Łukasz Sobis 2020-10-15 14:36:17
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację w roku 2020 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem w miejscowości Taczały" Łukasz Sobis 2020-10-15 14:36:06
Oferta na realizację zadania publicznego pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem" Resko ul. Buczka Łukasz Sobis 2020-10-14 14:15:43
Oferta na realizację zadania publicznego pn.: Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem w miejscowości Łosośnicy" Łukasz Sobis 2020-10-14 14:14:46
Oferta na realizację zadania publicznego pn.: "Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem" Resko ul. Buczka Łukasz Sobis 2020-10-14 14:14:26
Oferta na realizację zadania publicznego pn.: Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem w miejscowości Łosośnicy" Łukasz Sobis 2020-10-14 13:47:56
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody w m. Krosino do m. Naćmierz i Przemysław; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Naćmierz wraz z przesyłem ścieków do m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-10-14 11:12:32
Informacja Mateusz Jaworski 2020-10-14 09:49:59
Informacja Mateusz Jaworski 2020-10-14 09:49:40
Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2021 Mateusz Jaworski 2020-10-13 14:44:10
Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2021 r." Mateusz Jaworski 2020-10-13 14:43:14
Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2021 r." Mateusz Jaworski 2020-10-13 14:42:58
POLOWANIE Eskulap Stargard 2020 i 2021 Łukasz Sobis 2020-10-13 10:34:20
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody w m. Krosino do m. Naćmierz i Przemysław; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Naćmierz wraz z przesyłem ścieków do m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-10-13 08:40:03
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody w m. Krosino do m. Naćmierz i Przemysław; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Naćmierz wraz z przesyłem ścieków do m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-10-13 08:39:14
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2019/2020 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2019/2020 Mateusz Jaworski 2020-10-08 14:50:31
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2019/2020 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2019/2020 Mateusz Jaworski 2020-10-08 14:49:38
Ponownie ogłoszony: Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2020-10-08 11:33:06
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Resko Łukasz Sobis 2020-10-08 11:19:53
POLOWANIE Żubr Szczecin 2020 Łukasz Sobis 2020-10-08 10:32:01
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogard, Iglice, Lubień Dolny, oraz ul. Wąska, ul. 1-go Maja, ul. Krzywa w miejscowości Resko - dokument usunięty Łukasz Sobis 2020-10-07 13:51:16
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogard, Iglice, Lubień Dolny, oraz ul. Wąska, ul. 1-go Maja, ul. Krzywa w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2020-10-07 13:48:58
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogard, Iglice, Lubień Dolny, oraz ul. Wąska, ul. 1-go Maja, ul. Krzywa w miejscowości Resko - dokument usunięty Łukasz Sobis 2020-10-07 13:45:23
Ponownie ogłoszony: Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2020-10-07 10:26:36
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody w m. Krosino do m. Naćmierz i Przemysław; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Naćmierz wraz z przesyłem ścieków do m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-10-06 11:44:23
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody w m. Krosino do m. Naćmierz i Przemysław; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Naćmierz wraz z przesyłem ścieków do m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-10-06 11:44:14
POLOWANIE Jeleń Łobez 2020 i 2021 Łukasz Sobis 2020-10-06 11:09:56
Ponownie ogłoszony: Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2020-10-06 10:23:08
Ponownie ogłoszony: Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2020-10-06 10:22:49
W dniu 6 października 2020 r. zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 253, 295/4 i 274 obręb Policko, gmina Resko" : przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" Mateusz Jaworski 2020-10-06 07:27:17
Zawiadamiam, że w dniu 5 października 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 58 w miejscowości Łabuń Mały, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-10-05 07:22:09
Zawiadamiam, że w dniu 5 października 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr w ewidencyjnych 6/1 i 7 w miejscowości Łabuń Mały, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-10-05 07:10:56
Ponownie ogłoszony: Centrum Kultury w Resku: Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowę części budynku wraz z przebudową instalacji źródła ciepła, przebudową wewnętrzną instalacji wodociągowej i gazowej wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi, przebudową instalacji elektrycznej wraz z zasileniem pompy ciepła budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 16 w Resku Łukasz Sobis 2020-09-30 14:05:03
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody w m. Krosino do m. Naćmierz i Przemysław; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Naćmierz wraz z przesyłem ścieków do m. Przemysław Łukasz Sobis 2020-09-30 13:14:41
Zawiadamiam, że w dniu 29 września 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.plw zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo - przekształtnikową, linią kablową nn, kanalizacją światłowodową i falownikami, na dz. nr 31 obręb ew. Sosnówko i dz. nr: 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb ew. Sosnowo, gmina Resko" obejmującej swoim zakresem zwiększenie mocy docelowej farmy z mocy do 35 MW na moc docelową do 60 MW. Mateusz Jaworski 2020-09-29 11:27:16
Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o wydaniu w dniu 28 września 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo - przekształtnikową, linią kablową nn, kanalizacją światłowodową i falownikami, na dz. nr 31 obręb ew. Sosnówko i dz. nr: 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb ew. Sosnowo, gmina Resko" obejmującej swoim zakresem zwiększenie mocy docelowej farmy fotowoltaicznej z mocy do 35 MW na moc docelową do 60 MW Mateusz Jaworski 2020-09-29 11:25:45
Oferta na realizację zadania publicznego pn.: Kształtowanie umiejętności pływackich wśród uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Resko - Pływanie moja pasja Łukasz Sobis 2020-09-29 08:30:05