Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
KLAUZULA INFORMACYJNA (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2021-02-18 08:49:36
podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 14 stycznia 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn. : "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 10 w obrębie Łabuń Mały w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2021-02-16 14:28:57
Budowa boiska sportowego w miejscowości Starogard, Gmina Resko Łukasz Sobis 2021-02-16 13:35:46
Zawiadamiam, że w dniu 15 lutego 2021 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. nr 248/2 obręb Policko" Mateusz Jaworski 2021-02-15 13:24:44
Obwieszczenie - o wydaniu decyzji potwierdzającej następstwo prawne Łukasz Sobis 2021-02-10 08:34:35
W dniu 10 lutego 2021 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn.: "informacje" i dalej w podzakładce pn.: "ochrona środowiska" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 57, 69/1, 69/2 DR 60 w obrębie Policko w gminie Resko" Łukasz Sobis 2021-02-09 14:18:13
W dniu 10 lutego 2021 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn.: "informacje" i dalej w podzakładce pn.: "ochrona środowiska"- o ustanowieniu stron postępowania, w postępowaniu administracyjny, w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 57, 69/1, 69/2 DR 60 w obrębie Policko w gminie Resko". Łukasz Sobis 2021-02-09 14:15:32
W dniu 10 lutego 2021 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska"- strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 57, 69/1, 69/2 DR 60 w obrębie Policko w gminie Resko". Łukasz Sobis 2021-02-09 14:13:02
Łukasz Sobis 2021-02-09 10:24:43
Łukasz Sobis 2021-02-04 14:21:54
Ogłoszenie o konkursie otwartym na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na budowie miejsca rekreacji - skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w miejscowości Resko, Gmina Resko Łukasz Sobis 2021-02-04 13:16:44
Mateusz Jaworski 2021-01-29 11:42:01
Mateusz Jaworski 2021-01-29 10:59:49
Budowa boiska sportowego w miejscowości Starogard, Gmina Resko Łukasz Sobis 2021-01-28 14:29:41
Budowa boiska sportowego w miejscowości Starogard, Gmina Resko Łukasz Sobis 2021-01-28 14:29:33
Burmistrz Reska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Resku, d/s geodezji i gospodarki odpadami Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:46:22
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Resku d/s geodezji i gospodarki odpadami Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:45:59
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Resku na pracownika biura Rady Miejskiej Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:45:48
Burmistrz Reska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Resku, na pracownika biura Rady Miejskiej Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:45:38
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starogardzie Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:45:28
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starogardzie Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:45:19
Burmistrz Reska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Resku, na pracownika biura Rady Miejskiej Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:45:12
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - KOMENDANTA GMINNEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:45:02
Burmistrz Reska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie miejskim w Resku - Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:44:54
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Resku - ds. Gospodarki odpadami komunalnymi Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:44:45
Burmistrz Reska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami komunalnymi Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:44:38
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - STRTAŻNIKA MIEJSKIEGO Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:44:32
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Resku na pracownika biura Rady Miejskiej Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:44:24
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY - STRAŻNIK MIEJSKI Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:44:12
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - STRAŻNIKA MIEJSKIEGO Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:44:05
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:43:56
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY - STRAŻNIK MIEJSKI Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:43:49
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:43:41
Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:43:34
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY - STRAŻNIK MIEJSKI Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:43:22
Burmistrz Reska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Resku, na pracownika do spraw porządkowych i kadrowych Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:43:15
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:43:01
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - STANOWISKO PRACOWNIKA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:42:54
Zarządzenia Nr 316/2017 Burmistrza Reska z dnia 6 lipca 2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:42:46
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w urzędzie miejskim w resku ds. ochrony przeciwpożarowej Mateusz Jaworski 2021-01-28 10:42:42