Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenia majątkowe radnych - 2002r. - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-17 09:43:24
Oświadczenia majątkowe radnych - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-17 08:17:48
Uchwała NR IV/21/98 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23.12.1998r. - w sprawie ustalenia opłaty prolągacyjnej Grzegorz Jaworski 2003-06-13 10:35:23
Uchwała NR XXVI/258/2001 Rady Miejskiej w Resku z dnia 31.03.2001r - w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 marca 1998r. Nr XXXI/278/98 w sprawie opłat za wykup miejsca na cmentarza Grzegorz Jaworski 2003-06-13 10:29:06
Uchwała NR V/40/2003 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.02.2003r. - w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego, użytków rolnych na których zaprzestano produkcji ro Grzegorz Jaworski 2003-06-13 09:57:12
Uchwała NR II/10/2002 Rady Miejskiej w Resku z dnia 02.12.2002r. - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-13 09:53:40
Uchwała NR II/13/2002 Rady Miejskiej w Resku z dnia 02.12.2002r. - w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso Grzegorz Jaworski 2003-06-13 09:46:49
Uchwała NR II/11/2002 Rady Miejskiej w Resku z dnia 02.12.2002r. - w sprawie obniżenia ceny 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2003, określenia inkasentów oraz wynagrodze - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-13 09:43:27
Uchwała NR II/12/2002 Rady Miejskiej w Resku z dnia 02.12.2002r. - w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportu - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-13 09:34:29
Uchwała NR III/20/2002 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23.12.2002r. - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na 2003 rok Grzegorz Jaworski 2003-06-13 09:12:36
Budżet Gminy Resko - 2003 Grzegorz Jaworski 2003-06-13 09:04:50
Uchwała NR V/43/2003 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.02.2003r. - w sprawie zmiany statutu gminy Grzegorz Jaworski 2003-06-11 11:44:14
Uchwała NR Nr II/19/2002 Rady Miejskiej w Resku z dnia 02.12.2002r. - w sprawie zmiany statutu gminy Grzegorz Jaworski 2003-06-11 11:32:55
Uchwała NR XXXIV/348/2001 Rady Miejskiej w Resku z dnia 31.12.2001r. - w sprawie zmiany statutu gminy Grzegorz Jaworski 2003-06-11 11:24:33
Uchwała NR XXXI/309/2001 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16.10.2001r. - w sprawie zmiany statutu gminy Resko Grzegorz Jaworski 2003-06-11 11:14:10
Uchwała Nr XX/212/2000 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30.11.2000 - w sprawie zmiany statutu gminy Resko Grzegorz Jaworski 2003-06-11 10:58:13
Uchwała NR IX/79/99 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29.06.1999r. - w sprawie zmiany statutu gminy Resko Grzegorz Jaworski 2003-06-11 10:54:12
Uchwała NR VI/43/99 Rady Miejskiej w Resku z dnia 10.02.1999r. - w sprawie zmiany statutu gminy Resko Grzegorz Jaworski 2003-06-11 10:45:12
Statut Sołectwa Grzegorz Jaworski 2003-06-11 09:03:21
Uchwała NR V/37/2003 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.02.2003r. - w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im Grzegorz Jaworski 2003-06-11 08:56:07
Statut Gminy Resko Grzegorz Jaworski 2003-06-11 08:27:37
Statut Gminy Resko - Załącznik nr 1 - mapa gminy Resko - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-11 08:15:40
Uchwała NR XIX/143/96 Rady Miejskiej w Resku z dnia 17.09.1996r. - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grzegorz Jaworski 2003-06-11 08:10:18
Statut Sołectwa Grzegorz Jaworski 2003-06-11 08:06:56
Statut Gminy Resko Grzegorz Jaworski 2003-06-11 08:05:47
Uchwała NR XXX/303/2001 Rady Miejskiej w Resku z dnia 31.08.2001r. - o zamianie uchwały w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Resku - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-09 12:53:12
Uchwała NR XX/213/2000 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30.11.2000r. - w sprawie zamiany uchwały o nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędu - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-09 12:32:22
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Resku - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-09 12:00:02
test_dir - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-09 11:35:58
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Resku - Załącznik nr 1 - Schemat Organizacyjny Urzędu - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-09 11:26:34
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Resku - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-09 10:36:33
test_html - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-06 10:30:22
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 14:00:56
Statut Gminy Resko - Załącznik nr 1 - mapa gminy Resko - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 13:45:27
Statut Gminy Resko - Załącznik nr 2 - wzór herbu Reska - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 12:12:51
Statut Gminy Resko - Załącznik nr 3 - wzór flagi Reska - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 12:06:33
Statut Gminy Resko - Załącznik nr 3 - wzór flagi Reska - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 11:59:42
Statut Gminy Resko - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 11:40:30
test - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 11:37:04
Kompetencje Skarbnika Gminy Grzegorz Jaworski 2003-05-22 15:11:13