Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR III/20/2002 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23.12.2002r. - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na 2003 rok

Uchwała Nr III/20/2002
z dnia 23 grudnia 2002 r.
Rady Miejskiej w Resku


w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Resko na 2003 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 12.093.436 zł, z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 10.563.186 zł w tym: dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik Nr 3) 80.051 zł
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 1.526.250 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 5) 4.000 zł

§ 2
Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 6) w wysokości 11.799.842 zł z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 7) 10.269.592 zł w tym: wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 8) 80.051 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9) 1.526.250 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 10) 4.000 zł

§ 3
Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 293.594 zł z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Zachodniopomorskiego Biuro Koszalin w wysokośc 93.594 zł
2) spłatę rat kredytów z Banku Spółdzielczego w Gryficach w wysokości 200.000 zł

§ 4
Nadwyżka budżetowa w wysokości 293.594 zł zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat pożyczek 93.594 zł
2) spłatę rat kredytów 200.000 zł

§ 5
Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 6.457 zł

§ 6
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie
z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8
Ustala się dotację celową dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu: - kultury fizycznej i sportu w kwocie 100.000 zł

§ 9
Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 – 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym
do łącznej kwoty 1.000.000 zł

§ 11
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 12
Upoważnia się Burmistrza do:
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej
Barbara Basowska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 13-06-2003 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 13-06-2003 09:12