Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument W sprawie wprowadzienia opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wtnagrodzenia za inkaso 2010-07-16 10:52
dokument W sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny nieruchomości 2010-07-16 10:50
dokument W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezdopływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2010-08-10 12:06
dokument Uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2010-07-16 10:36
dokument W sprawie przystąpienia do sprządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 326 obręb Resko 2010-07-16 10:34
dokument W sprawie zmiany w programie gospodarczym pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Resko na Lata 2004 - 2007" 2010-07-16 10:33
dokument W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Resko 2010-07-16 10:32
dokument W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Resko za I półrocze danego roku budżetowego 2010-07-16 10:31
dokument Zmieniająca uchwałę NR XLI/262/10 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza 2010-07-16 10:29
dokument W sprawie zaciągnięcia pożyczki 2010-07-16 10:28
dokument W sprawie zaciągnięcia pożyczki 2010-07-16 10:27
dokument W sprawie zaciągnięcia kredytu 2010-07-16 10:26
dokument W sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 r. 2010-07-16 10:25