Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Resko.

 

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z R E S K A

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Resko.

 

Nieruchomość zabudowana ( budynkiem o innym przeznaczeniu w części spalony), posiadająca dostęp do drogi publicznej oznaczona numerami geodezyjnymi 577/1 i 576/5 o łącznej powierzchni 0,5943 ha położona w mieście Resko przy ulicy M. Buczka 20 i Żeromskiego 2b, posiadająca KW SZ1L/00021993/6. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę obiektu handlowego wielkopowierzchniowego ( art. ogólnospożywcze, art. chemiczne, AGD wraz z dojazdem oraz niezbędną infrastrukturą).

 

Cena wywoławcza - 297.730,00 złotych zw. z podatku VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2011 roku o godz. 1100 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

 

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 59.546,00 złotych należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/ Resko do dnia 30.09.2011 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie nie później niż na trzy dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu.

 

 

Burmistrz Reska

 

Arkadiusz Czerwiński

Resko 25.08.2011r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 23-08-2011 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2011 14:52