Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Łosośnica, gm. Resko po bezskutecznym I przetargu odbytym w dniu 06.07.2011r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

B U R M I S T R Z R E S K A

 

 

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Łosośnica, gm. Resko po bezskutecznym I przetargu odbytym w dniu 06.07.2011r.

 

Nieruchomość nie zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 270/1 o powierzchni 1253 m2 położone we wsi Łosośnica, gm. Resko, posiadająca KW nr 22295 w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Resko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z funkcjami uzupełniającymi.

 

    1.  

Cena wywoławcza - 16.258,30 zł + podatek VAT 23 %

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2011 roku o godz. 10 00 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

 

 

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 3.251,66 złotych należy wpłacić do dnia 30.09.2011r. na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko kwoty wskazanej przez tut. Urząd.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu.

 

Resko 25.08.2011r.

Burmistrz Reska

 

Arkadiusz Czerwiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 23-08-2011 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2011 14:53