Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Łosośnica, gm. Resko.

O G Ł O S Z E N I E 

B U R M I S T R Z    R E S K A

 

            Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w obrębie Łosośnica, gm. Resko.

 

             Nieruchomość nie zabudowana  oznaczona numerem geodezyjnym 281/4 o powierzchni 1371 m2  położone we wsi Łosośnica, gm. Resko, posiadająca  KW SZ1L/00008892/1 w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Resko- uwarunkowania: łąki podmokłe, kierunki: strefa intensywnego rozwoju wielofunkcyjnego. Na działce zlokalizowany jest transformator oraz przez działkę przebiega linia elektryczna SN.

 

            Cena wywoławcza  -  23.578,30 zł + podatek  VAT 23 %

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2012 roku o godz. 10 00 w siedzibie tut. Urzędu      pok. Nr 7.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 5.800,27 złotych należy wpłacić do dnia 05.01.2012r. na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub  zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

            Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko kwoty wskazanej przez tut. Urząd.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

            Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu.

 

Resko 30.11.2011r.                                                             

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 02-12-2011 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 02-12-2011 09:36