Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Reska ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Resko przy ulicy M. Buczka 20 i Żeromskiego 2b


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Reska ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (budynkiem o innym przeznaczeniu w części spalonym) posiadającej dostęp do drogi publicznej, oznaczonej numerem geodezyjnym 577/1 i 567/5 o łącznej powierzchni 0,5943 ha położonej w mieście Resko przy ulicy M. Buczka 20 i Żeromskiego 2b, posiadającej KW SZ1L/00021993/6. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę obiektu handlowego wielkopowierzchniowego (art. ogólnospożywcze, art. chemiczne, AGD wraz z dojazdem oraz niezbędną infrastrukturą).

Cena wywoławcza - 297.200,00 złotych zwolniona z VAT

Rokowania odbędą się w dniu 14.02.2012r. o godz. 900 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 13.

Zaliczkę w wysokości 59.440,00 złotych należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/ Resko

  1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń;

  2. Przetargi w sprawie sprzedaży nieruchomości odbyły się w dniach:

pierwszy 06.10.2011 roku

drugi 30.11.2011 roku

  1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem '' Rokowania w sprawie kupna nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Resko przy ulicy M. Buczka 20 i Żeromskiego 2b'' w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Resku przy ul. Rynek 1(pokój nr 13) najpóźniej do dnia 10.02.2012r. do godz. 1500.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestników rokowań zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej Burmistrz Reska odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński

Resko 05.01.2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 05-01-2012 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2012 11:56