Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie Łabuń Mały, gm. Resko.


                                         O G Ł O S Z E N I E
                                     B U R M I S T R Z    R E S K A


    Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie Łabuń Mały, gm. Resko.

     Nieruchomość nie zabudowana  oznaczona numerem geodezyjnym 42/4 o powierzchni 1,38 ha,  położone we wsi Łabuń Mały, gm. Resko, posiadająca  KW SZ1L/00001949/7. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Resko działka nr 42/4 położona w Łabuniu Małym posiada uwarunkowania i kierunki: uwarunkowania - grunty rolne mało żyzne i nieużytki, nieużytkowane inne grunty, łąki podmokłe; kierunki – 2.9. Łabuń Mały wielofunkcyjna strefa zabudowy.

    Cena wywoławcza  -  109.958,30 zł – zwolnione z podatku  VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2012 roku o godz. 11 30 w siedzibie tut. Urzędu    pok. Nr 7.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 21.992,00 złote             na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice Oddział Resko do dnia 08.03.2012 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. konto. Dowód wpłaty wadium będzie warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie, nie później niż na trzy dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,  za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice Oddział Resko kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na wykonywanie robót geodezyjnych w danym roku.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny                       w ustalonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia                 w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

    Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu.
                                                    Burmistrz Reska
                       
Resko 08.02.2012r.                                   Arkadiusz  Czerwiński       

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 09-02-2012 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2012 12:30