Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Przemysław 2, gmina Resko, po bezskutecznym I przetargu, który odbył się w dniu 17.01.2012r..


O G Ł O S Z E N I E
B U R M I S T R Z    R E S K A
 
    Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Przemysław 2, gmina Resko, po bezskutecznym I przetargu, który odbył się  w dniu 17.01.2012r.. 

1. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (12-to lokalowym, całkowicie podpiwniczonym, stan robót budowlanych surowy, posiadająca dostęp do drogi publicznej )  oznaczona numerem geodezyjnym 14/21 o powierzchni 1964 m2 położona we wsi Przemysław 2, gm. Resko. W SUiKZP Gminy Resko posiada uwarunkowania: zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi; kierunki: strefa rozwoju wielofunkcyjnego. KW SZ1L/00015931/9.

   Cena wywoławcza  - 74.565,00 złotych - zwolnione z podatku VAT.
    
Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2012 roku o godz. 1000  w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.  


Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 14.913,00 złotych na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice Oddział Resko do dnia 08.03.2012 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. konto. Dowód wpłaty wadium będzie warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie, nie później niż na trzy dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,  za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.
Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice Oddział Resko kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na wykonywanie robót geodezyjnych w danym roku.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny                       w ustalonym terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia                 w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

    Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu.                                                    Burmistrz Reska
                       
Resko 08.02.2012r.                                   Arkadiusz  Czerwiński           

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 09-02-2012 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2012 12:32