Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Komorowo, gm. Resko

 

O G Ł O S Z E N I E

 

B U R M I S T R Z R E S K A

 

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Komorowo, gm. Resko

 

Nieruchomość rolna oznaczona numerami geodezyjnymi 16 i 341/2 o łącznej powierzchni 27,96 ha położona we wsi Komorowo, gm. Resko, posiadająca KW SZ1L/00012598/1 w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Resko posiada uwarunkowania: działka nr 16 - grunty rolne żyzne leżąca w granicach strefy ochronnej istniejącego gminnego wysypiska śmieci, działka nr 341/2 – grunty rolne małożyzne i nieużytki, nieużytkowane inne grunty.

.

 

    1.  

Cena wywoławcza - 422.484,00 zł. zw. z podatku VAT

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04.04.2012 roku o godz. 1030 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

 

Uwaga!

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do 11.06.2012 roku.

 

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 84.496,80 złotych należy wpłacić do dnia 29.03.2012r. na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko kwoty wskazanej przez tut. Urząd.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu.

 

Resko 28.02.2012r.

Burmistrz Reska

 

Arkadiusz Czerwiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 01-03-2012 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 01-03-2012 15:02