Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Taczały, gm. Resko

 

O G Ł O S Z E N I E

 

B U R M I S T R Z R E S K A

 

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Taczały, gm. Resko

 

Nieruchomość nie zabudowana oznaczona numerami geodezyjnymi 80/2 o powierzchni 0,0340 ha (stanowiąca drogę) i 80/3 o powierzchni 0,4263 ha ( działka rolna) położona we wsi Taczały, gm. Resko, posiadająca KW SZ1L/00011278/5 w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Resko posiada uwarunkowania: grunty rolne małożyzne i nieużytki, nieużytkowane inne grunty, stanowisko archeologiczne W-III i kierunki: strefa zabudowy wielofunkcyjnej.

 

    1.  

Cena wywoławcza - 37.358,30 zł. zw. z podatku VAT

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04.04.2012 roku o godz. 10 00 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

 

Uwaga!

W przypadku zbycia nieruchomości w działce nr 80/2 zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej numerem geodezyjnym 80/1.

 

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 7.471,66 złotych należy wpłacić do dnia 29.03.2012r. na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko kwoty wskazanej przez tut. Urząd.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu.

 

Resko 28.02.2012r.

Burmistrz Reska

 

Arkadiusz Czerwiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 01-03-2012 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 01-03-2012 15:01