Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Reska ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej posiadającej dostęp do drogi publicznej, oznaczonej numerem geodezyjnym 297/1 o powierzchni 445 m2 położonej w obrębie Stara Dobrzyca

O G Ł O S Z E N I E

 

 

1.Burmistrz Reska ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej posiadającej dostęp do drogi publicznej, oznaczonej numerem geodezyjnym 297/1 o powierzchni 445 m2 położonej w obrębie Stara Dobrzyca, posiadającej KW SZ1L/0006520/9.

 

Cena wywoławcza – 31.301,00 złotych w tym podatek VAT 23%

 

Rokowania odbędą się w dniu 03.04.2012r. o godz. 900 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 13.

 

Zaliczkę w wysokości 6.260,20 złotych należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/ Resko

 

  1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń;

  2. Przetargi w sprawie sprzedaży nieruchomości odbyły się w dniach:

pierwszy 30.11.2011 roku

drugi 31.01.2012 roku

 

  1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem '' Rokowania w sprawie kupna nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 297/1 położonej w obrębie Stara Dobrzyca'' w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Resku przy ul. Rynek 1(pokój nr 13) najpóźniej do dnia 29.03.2012r. do godz. 1500.

 

 

2.Burmistrz Reska ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej posiadającej dostęp do drogi publicznej, oznaczonej numerem geodezyjnym 297/3 o powierzchni 428 m2 położonej w obrębie Stara Dobrzyca, posiadającej KW SZ1L/0006520/9.

 

Cena wywoławcza – 34.489,00 złotych w tym podatek VAT 23%

 

Rokowania odbędą się w dniu 03.04.2012r. o godz. 930 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 13.

 

Zaliczkę w wysokości 6.897,80 złotych należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/ Resko

 

  1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń;

  2. Przetargi w sprawie sprzedaży nieruchomości odbyły się w dniach:

pierwszy 30.11.2011 roku

drugi 31.01.2012 roku

 

  1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem '' Rokowania w sprawie kupna nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 297/3 położonej w obrębie Stara Dobrzyca'' w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Resku przy ul. Rynek 1(pokój nr 13) najpóźniej do dnia 29.03.2012r. do godz. 1500.

     

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uwaga!

W SUiKZ Gminy Resko nieruchomości posiadają: Uwarunkowania – zieleń (parki, skwery), Kierunki – wielofunkcyjna strefa zabudowy, projektowana strefa ''A'' ochrony konserwatorskiej.

Dla działki 297 – (przed dokonaniem podziału) została wydana decyzja nr 33/2011 z dnia 5 kwietnia 2011r. o warunkach zabudowy ustalające rodzaj inwestycji, funkcję zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: zabudowa rekreacji indywidualnej - budowa czterech dwukondygnacyjnych w tym poddasze użytkowe, budynków rekreacji indywidualnej, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

Zaliczkę wpłaconą przez uczestników rokowań zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej Burmistrz Reska odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy nieruchomości.

Burmistrz Reska

 

Arkadiusz Czerwiński

Resko 28.02.2012r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 01-03-2012 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 01-03-2012 14:58