Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Reska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części budynku o innym przeznaczeniu (garaż)


O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z  R E S K A

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części budynku o innym przeznaczeniu (garaż) o powierzchni 47,84 m2 położonego w mieście Resko przy ulicy Gdańskiej 25 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 239/1.

Cena wywoławcza (czynsz) za 1 m2 powierzchni wynosi - 3,60 złotych + podatek VAT 23% (miesięcznie 172,22 zł. + podatek VAT 23%)

Czynsz płatny jest do 10-go każdego miesiąca.

Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2012 roku o godz. 1000 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 34,44 złotych należy wpłacić do dnia 19.04.2012r. na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko lub w kasie tut. Urzędu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet czynszu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie podpisze umowy dzierżawy w wskazanym terminie wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński

Resko 21.03.2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 21-03-2012 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 21-03-2012 10:02