Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Reska ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej zespołem dworsko-parkowym

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Reska ogłasza rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej zespołem dworsko-parkowym ujętym w ewidencji konserwatorskiej (rej. zab.838, dec.KL.I.5340/3/79 z dn.18.09.1979r.) oznaczona numerami geodezyjnymi 14/3 i 14/5 o łącznej powierzchni 1,8967 ha położonej we wsi Potuliny 1, gm. Resko, posiadającej KW SZ1L/000116001/8. W SUiKZ Gminy Resko przewidziane są: dla działki nr 14/5 uwarunkowania – obszary zieleni zabytkowej chronionej (cmentarze, parki), kierunki – strefa rozwoju wielofunkcyjnego, projektowana strefa''B'' ochrony konserwatorskiej, dla działki nr 14/3 uwarunkowania – obszar zieleni zabytkowej chronionej (cmentarze, parki, zabytki architektury ustanowione lub wnioskowane do wpisu do rejestru, obszary wymagające rehabilitacji z dopuszczalnymi ograniczonymi przekształceniami przestrzennymi i funkcjonalnymi),  kierunki – strefa rozwoju wielofunkcyjnego, projektowana strefa ''B'' ochrony konserwatorskiej

 

Cena wywoławcza  – 145.000,00 złotych  zwolniona z VAT

 

Rokowania odbędą się w dniu 15.05.2012r. o godz. 900 w siedzibie  tut. Urzędu pok. Nr 13.

 

Zaliczkę w wysokości 29.000,00 złotych należy wpłacić  na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/ Resko

 

1.    Nieruchomość wolna jest od obciążeń;

Przetargi w sprawie  sprzedaży nieruchomości odbyły się w dniach:

    pierwszy  09.01.2012 roku

    drugi        12.03.2012 roku 

 

3.    Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem                            '' Rokowania w sprawie kupna nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Potuliny 1''                 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Resku przy ul. Rynek 1(pokój nr 13) najpóźniej do dnia 10.05.2012r. do godz. 1500.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Zaliczkę wpłaconą przez uczestników rokowań zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który rokowania wygrał. Uczestnikowi wygrywającemu rokowania zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie dokona wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej Burmistrz Reska odstąpi od zawarcia umowy,                       a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez dokonania wyboru nabywcy nieruchomości.

 

                                                                                                 Burmistrz Reska

                                                                                             

                                                                                            Arkadiusz Czerwiński  

Resko 10.04.2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 10-04-2012 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2012 09:55