Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w mieście Resko

 

                                               O G Ł O S Z E N I E

                                      B U R M I S T R Z    R E S K A

 

Ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w mieście Resko po bezskutecznym I przetargu odbytym w dniu 12.03.2012r.

 

           

Lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 459/10000, położony w mieście Resko przy ulicy B. Prusa 28 o powierzchni 69,60 m2 (położony na parterze składającego się z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju – wymaga remontu), do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 4,28 m2. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku dwunastorodzinnym położonym na działkach będących w użytkowaniu wieczystym oznaczonych numerami geodezyjnymi 574/53 i 579/2 o łącznej powierzchni 2593 m2,, posiadające księgę wieczystą SZ1L/00017000/8. Użytkowanie wieczyste gruntu trwa do 27.10.2099r. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 1% wartości gruntu, opłatę wnosi się do dnia 31 marca każdego roku. Powyższa opłata może być aktualizowana przez Starostę Łobeskiego nie częściej niż raz na trzy lata.

 

   Cena wywoławcza  - 135.858,30 złotych  zw. z podatku VAT.

           

Przetarg odbędzie się w dniu 15.05.2012 roku o godz. 1000   w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.  

           

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 27.171,66 złotychnależy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego  w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/ Resko do dnia 10.05.2012 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. konto.  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie nie później niż na trzy dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,  za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny w terminie lub             nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

 

            Zastrzega się prawo do odwołania przetargu.

 

 

                                                                                                                                                    Burmistrz Reska

                                                                                             

                                                                                                                                                Arkadiusz  Czerwiński                                         

Resko 10.04.2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 10-04-2012 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2012 09:56