Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RESKA Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonej na terenie miasta Resko.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

B U R M I S T R Z    R E S K A

 

            Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonej na terenie miasta Resko.

 

1. Nieruchomość  nie zabudowana  posiadająca dostęp do drogi publicznej  oznaczona numerem geodezyjnym 449/4 o powierzchni 269 m2  położona w mieście Resko przy ulicy Wąskiej, KW nr SZ1L/00023076/6 w SUiKZ Gminy Resko przeznaczona jest  pod zabudowę mieszkaniową                       z funkcjami uzupełniającymi.

 

            Cena wywoławcza  -  18.349,00 złotych w tym  podatek  VAT 23%

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2012 roku o godz. 10 00  w siedzibie tut. Urzędu            pok. Nr 7.

 

2. Nieruchomość  nie zabudowana  posiadająca dostęp do drogi publicznej  oznaczona numerem geodezyjnym 449/5 o powierzchni 309 m2  położona w mieście Resko przy ulicy Nadrzecznej, KW nr SZ1L/00023076/6 w SUiKZ Gminy Resko przeznaczona jest  pod zabudowę mieszkaniową                         z funkcjami uzupełniającymi.

 

            Cena wywoławcza  -  20.919,00 złotych w tym  podatek  VAT 23%

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2012 roku o godz. 10 30  w siedzibie tut. Urzędu           pok. Nr 7.

 

3. Nieruchomość  nie zabudowana  posiadająca dostęp do drogi publicznej  oznaczona numerem geodezyjnym 449/6 o powierzchni 154 m2  położona w mieście Resko przy ulicy Wąskiej, KW nr SZ1L/00023076/6 w SUiKZ Gminy Resko przeznaczona jest  pod zabudowę mieszkaniową                         z funkcjami uzupełniającymi.

 

            Cena wywoławcza  -  10.686,00 złotych w tym  podatek  VAT 23%

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2012 roku o godz. 1100  w siedzibie tut. Urzędupok. Nr 7.

 

Uwaga!

Nieruchomości znajdują się  na obszarze podlegającym ochronie prawnej tj. na terenie      Starego Miasta w Resku, które  wpisane jest do rejestru zabytków / dec. Nr 78 z dnia 27.02.1956 r. , KL.V-0/62/56 /, stanowisko archeologiczne W-III, nr 149-Resko, stasn.8 (AZP:23-14/85) w związku z powyższym projekt zagospodarowania terenu  wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków                w Szczecinie.

 

4. Nieruchomość  nie zabudowana  posiadająca dostęp do drogi publicznej  oznaczona numerem geodezyjnym 725 o powierzchni 410 m2  położona w mieście Resko przy ulicy Śląskiej 14, KW nr SZ1L/00004082/2. W dniu 26.04.2011r.  wydano decyzję Nr 39/2011 o warunkach zabudowy na budowę dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

            Cena wywoławcza  -  22.051,00 złotych w tym  podatek  VAT 23%

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2012 roku o godz. 11:30  w siedzibie tut. Urzędu           pok. Nr 7.

 

Wadium w wysokości20% ceny wywoławczej tj.

- dla nieruchomości z poz.1 w kwocie – 3.669,80 złotych;

- dla nieruchomości z poz.2 w kwocie – 4.183,80 złotych;

- dla nieruchomości z poz.3 w kwocie – 2.137,20 złotych;

- dla nieruchomości z poz.4 w kwocie 4.410,20 złotychnależy wpłacić do dnia 14.05.2012r. na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub  zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

            Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko kwoty wskazanej przez tut. Urząd.

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

            Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu.

 

Resko 12.04.2012r.                                                             

                                                                                                          Burmistrz Reska

 

                                                                                                      Arkadiusz Czerwiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 13-04-2012 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 13-04-2012 11:42