Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RESKA Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Resko.

 

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z    R E S K A

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej  na terenie miasta Resko. 

 

             Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym 2-piętrowym z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 428,59 m2,  (ostatnio użytkowany jako internat), stan techniczny średni. Nieruchomość położona jest w strefie centralnej miasta. Wyposażenie działki – pełne, dojazd drogą asfaltową, sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Nieruchomość znaczona jest numerem geodezyjnym 370 powierzchni  1034 m2 położona w mieście Resko przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 9, w strefie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod poz.78, dec.              z 27.02.1956r. KL.V-0/62/56, posiadająca KW SZ1L/00021983/3. W SUiKZP Gminy Resko posiada uwarunkowania: zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, stanowisko archeologiczne W-III, nr 149-Resko, stn.8 (AZP:23-14/85), kierunki: strefa zabudowy wielofunkcyjnej, projektowana strefa ''A'' ochrony konserwatorskiej.

 

   Cena wywoławcza  - 356.800,00 złotych  zw. z podatku VAT.

           

Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2012 roku o godz. 1130  w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.  

           

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 71.360,00 złotychnależy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego  w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/ Resko do dnia 14.05.2012 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. konto.  Dowód wpłaty wadium będzie warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie nie później niż na trzy dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,  za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

                Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

 

                Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu.

 

 

                                                                                                                                                    Burmistrz Reska

                                                                                             

                                                                                                                                                 Arkadiusz  Czerwiński

Resko 12.04.2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 13-04-2012 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2012 10:43